Skip to main content

Full text of "Liden Kirsten : romantisk opera i 1 act : op. 44"

See other formats


J.P.E. HARTMANN UDEN KIRSTEN 
1 

m . 1 

■ 

I 


I 


hum AWHHM^H ■s S*i ■ ■ I 

I HHJI^^H^H^^HIHHH 
IRSTEM AF J. P. E. HARTMANN. Fuldstændigt Claverudtog med Text. FORLÆGGERENS EIENDOM. C. C. LOSES BOG- OG MUSIKHANDEL. (F. Borehorst.) Pris: 7 Kr. 50 Ore. mBBBI wBmm??; ' V I ■■■■■■■■■^HHHB [ W Tegner &. Kitteiidorfr s litLInst ÆusiJ . 
thorst ) 


.Xro' 
'tffitøte %-? -^r? -* «*» #, /Am 's ' iiouiantiøk ilpcra i 1 Art'--, 

j; P med Musik af 

. HART I T-- - :*-' X?l.Duettrno: 

IRIostx-et 
. 2.Dands.Yise o? CJiorv 

Den Spillemand 

. o. Romance: 

for- Herrens Alt ar 
„ 4. Ouartet med rhrrr.- 

God Aften 

.. o. R onde au.: 

1 Klostret liden Kirstru. ^aaep Ouverture for Piano IKr-. />0 Ore. 

Ki-. Orr. i X?6. fumlet. (awttuie o<f fhor : hr. Øse. 

1 2i - Kander- stfirr-e Lykke va-re 2 

r 7. Avioso.- 

r >0 J*j e f ei- hjemme- 

J^. - S.Vexelsang: 

iO x Hør Tn'i ersTpad 

•.. 9. Thor o° Dands. 

Hfl v*i-e vor Indsang 
, 10. Terzet med Choi- Vexel- 
Romanre 09 Finale i re 1 25 V) 
2 50 OP. 44. 5"itiV .)(< t 'i\M((l ( l lu'Wi-u('lo^ <ij' Compxwi i -,t en '■ Vi- 7 -rl<- .)<) Or-« 3 . 
.) u i'<\>( <*- 1 1 < v k^I C(a \-<-<' i*ii ' t oq lAjdentxc&A cm*43Gr 
3for]3uuni fiir^xmiigt ved 

Ouverturen i Ki-. 
Festmusik 2En 70 Ore.- N?j I Bors r ia arden IKr. 2-> Ore \'?2.I Ridders alen lKr.J.iøre. C.C.LOSES B0G-& MUSIKHANDEL 
' F. Borchorsf ) 0IYER1TRE. PIANOFORTE. i Moderat© . m. m. J = 72. 

I J. P. E. Hartmanu. ^ /fc/^/te/.-^ S El ^~ i : FetHfyRxlfy p \ø 10 dim. i £** ø — ø—ø n ' ^3 #-# S^ f=pfe « fefe ^P ^r />/> ^ ££ #^ st? is *^3^ n m S 
S: ^S arene. w^ u G (fim. *:+-*. Ø-rø ¥ l f 

PedpLw ø—ø- Fed. NP S m w?* 
éÉp |F=f. w^&? f x f sL W £*? « Éé5 ^# 5 ^^ « iii P <j^Æ? wi ^fint. PP sost. Zr^r ^ S rr?±*tf »i im 
£& TOCT3 f n s £ M«:s ■ 
Allegro molto,assai. ©• = 98. SÉH r^VT> , * V* V r>/^\ SV'ff f ?sr?v^ p 


a j9> leggieremeide e gra&toso. ; $ ^^^S^3 P a tempo. 
I^æ iiiåiiÉÉ !fp rfrcfU * * * if" . r lv! ^ r" f— f ^r ggÉ 
stace. e f- ^f .^p-yf^ 
mAm ¥ ^j l ^j l i i -^4* 


M* M* ^^^m SlfiH ■■^■■■H JHHHHOHHi ^m 

\^~. ø t. å fe 

HgU-^- 1 -^ y y fc=^ IL 


y y f i v * P - ny VKyy J i y S />/> ^yyJ^yy J)y y>f; yy i v yy j)yy J } ^ Jr# r £ 3 S Fy = ; y y ^^ * F Pedtfz fp fy . 


«t± * ^^s 


5 


P^^ d/m. 5 fc^ at 
<a s ^^ bl^ ^1 J 0- ØL 

S« ^S Ped. rfi 
2t* yj y^i =y ^> 


V S 7 t i vy vf>y y A ^f^Pg *PP 4- 1 éssi £ P *^ z K 


/>«/. • fy S i >: S e£ ^3 g ffim ife '1WH . mm fred. £ ^Ped. m v æ -tC/CCf^ f r. 


f F — ip ; p : é | p uUj L = f^-f-n Hr t /•erf. 


5f6 > x y g 2 /%rf. s 
å^ f Pf Ef trj E ? fffffffff ^_ f f i t&tiU&& r^\ a smorz. Se ÉÉÉili ^=^ /'«/. mt. 
a placere. 


a tempo ; j^f vf vf » ÉÉ1É ^^pp LJJ^ ^ s 1 istesso luoviiuento. P •J rfrhM i 


^ cresc. i_ 

j 3 ^ *■?■'-*- 9 s '* mmmmt Å 
i A' $ -åh m %Æmk flftt/fTj §$y 


.ir ^m Ped 

V I [fLjif i l Jiu' ' f j ' ii | 'r l~ 

tU-J. Ped? * + i 
m s 1 istesso uiw iraento. ) as pffffi3p# i rfi 

TH- 5 — £ — a »4 g yffr^ : g i=9 HÉÉS #s iÆ£Æ s S ågÉfeé ^#^ e gUy $ m f Pr ff ' f ^ 
/W. fls»/r ^ 'JlfiN 
^Sii -H-^-~" "ed. p grazioso. 

ti ^ JLUh^ m fe^ ii^ 0^. ±± % sy - - i W/1 /7/i f?F Tempo I. Tciup 

(fy " 48^. P 


^A ygy* ^ 
e s ^^ p ril ^ 


3 fc£ 2^ 


IS ife: S m 
smarz eÉEM£ 


ffi SE Allegro niolto assai. g ^- xysj æp ^TV^ 2Jj?ffij g ZSS b£g^: tei kggiero. i y j } yy^yy - i s y* y i=t=j ^El^S- xzrf ir ^rv SH^ ^Æ ^ p yjiyy^yy-frfry P x y -" %-Jr^J - W7V 11 - if ™ q1 - confiioco assai. mm *& ZZJl i 
^^mm m ,-^rfc. ¥ i r^-t måm ^m LLT UCfgJ y ** 
P ei æ § fes LT*-' O" ;E3 é é é I) K , h* » tsfe S e-<+ 3^¥ g^ ^DTO^ £É ^ , c: g ; Mi* 
<S»g 


5 s rfi. 

Æ. 3 J^^ ^ ff^yf y ^ ^Æ rmorz 
5Mtf« s con fuoco. n £ !» H i t y s i v y a F *J£ a tempo. ^^ "| l I V B .ii l^JL^-^ j/s jfø smorzando e dnn. zatido e dim. JflpPed. \V. y 1 ±4* S ff f * . ø f M & mm r t r # g^M zMo^g 


jp. Ped. ^^^ /-r*r 


I E B B £ S J- <*w. SS ^ g 1 m F ^-f- ^ie-^J- vJ ^ gHH &^ 3? fe bJ -6^— * v s »3 J3 S ( ^•;:r?,J 


m> i± 


^ |J5 _* y ^- LLTGi/rprT' 


mm smorzan - . - <fe - jj4JI ^s fc=* < S i 


~Kf j - - f.r ■ e e rilenu _ _ fo m iSdfc ^ns y a tempo + PP SE 


<? (eg-gien*. i A ^ £BE£ ^S Ped. J^ i a teiupo. te Ajgt pS=£ 

^ f i » ø t +~ø- £j+-U =-M g=P^ M ^H^ i^m 


3^ 


^ ,ftv/.^ 2h;h 9 Ép^Éi^ ÉÉÉ^p^g^^ ( ^M }>oco riten. p a letupo 

* /Tn -rx-r .g f g • ££ £ åå F . T_-...f .. 

, y 1 y r y L _^ 

. 1—^— £i * — #- w pr g r r TTi,,. rn jt ■■■■■ w HMM yfprrpfJbj ^ _ » 

PF^^ O iJ ^j:;^- * ft-f v * W T - Ui±M± £f*É m ^mi 
$ 3Ek £^= » yp .^ B .y , * * S r—r r^r É^ « fefe ^ £É? æ r^ PI j yJ^f i r~^rr jfjprisol. vg -rtftl-i I l>«*r §i^= feg ^-S-i'g æ lil fc g yp > /tøf. ffof. A » ^a e 
wi ffl: ^'"V l J V f V J 3EJ=5 £#4 f • #. E^ fe=2 S i /tøf. rfw?« < EE3ES *se . mm - en ~ do 
Fed. #• #• -0- 


i^L miååk esjtresstfo. ¥=& 
må£*m s Z&l I 
£ g « 57 ^-fff-j ^ /w. ^ 

/TN P g P fe -©^: -6^ 


I £ fefe PP % feL^JS =fe ft^-V-J Ife ^^3^^ jm<:h 10 i, i • h i ir 5 
Ped.fF -0- ^æ ip* -ofc »JfflkSSS y^fc 1 • * -*- ' m^Erø 3 pS^ J^^ m^=Æ£& fei p ^ f=5t FeA-firt* måå ^ 
rrfc S ftrf. Timrtr. m ^^ 
ffef ^ 
* 


** fe g'' /W. 
I ^ee «sb=Æ 
s I 1 Ef g Ufi 


^ ■=*£ ±t fe ^^^ ^Edfc S EÉÉÉf lostesso movimento. rresn. /M)co a poro 

ai<;N 11 
É gP ar± tftkmf. ^ *.l8 \ ^F=*Z M^ ## É 1=21 i^^ "tf" g sfe ^3 ^/i marealo assai 

i %=£ IH s/z -& tdk ¥ ^^ o ø f' m e ^ «A /> ^» 133 g QÉ^ ' ff o 3 7J f L istcsso tempo. T -•+ *^f <£ #m 93b W 4 w må JJ'sempre 7 w H 17 77 • L -6- SJ / s£ 


fc«=3i: Æ ^§ : i=e #^ 7 æ zz :^s =a S f? V » JS -# É Z7 =: 7? ijTb" «« — »- s— ^ g-jfc 

f w f |tfft er ege. im: w MF T p=p 
Xl«N I 
12 LIDEN KIRSTEN, Opera af J. P.E. HARTMANN. X? I. DIETTIXO. Allegro moderate m.m. é-v>%. PIANOFORTE. æ doL E ^m s r r r ffWFW 
es # — #-*-# — é- 
^§ rrr i§P S f^3 3^": 
A?w. 
S & f=jf ^ fe f rt 


W Z2jn Bå^éÉ OT^|f#h iil æ fe KIKSTEN. 
n9 fe ^ Z £ £ » -X ^ PP^P^ Klost _ ret, hvor de from _ me Non _ ner boe, hvor Lam _ pen br«n_der for 3*é? 
stKn(t) vi i^k é SE rfrr* (nids Mo _ _ ders Bil _ led, £ der finder $*=jfc=jg te PS Fed. ÉR V smorz. 

K -/' ^ V f s ^"y" -ø- p ^ ^^ ; i 5 ^^ 9= s r-f r*ir r rir s e s /TN Tan_ken Fred og Hjertet Ro, hver bit _ ter S jæ _ leJorst vil bli _ ve stillet. 
zdåz f 
- g-=^ ii=2 t^-4 s rr ©- i i ■* ^ i »33 t AIIo^to astitato. m.m. J = 


'/T> *— « 7 99 ttS -6- /TN 0^3- ffi I lOS. mm ETLE. ^_^ Bedre do g i Fr uers Borg, hvor Mu_sik_ken klin _ ger: 
aqt fe= ?*P5 ^^4 P #^ lALl s ^ 3e i å P s ^^ ^¥^g ^P^ f^=4^^ fa? 2=£ ^=T=F= :£ F ^ JTT^T s rJbfe 4A der i Dandsen hver en Sorg- bort fra Hjertet springer. w É JE3E C' ^1 ^ ^L : =^ æ: ^r ^=pq i ^=S* ^ J) -r— 7^- 2 fe P 


Skoven har saa sod en Duft, m yttf m i ^F¥ -»- «*- 


^ F i J^Æ ^^ p J ^ifWTP ^ ^^ Jæ_ger_hor_net kal _ der. Kom. o kom ,« og drik den i FFP# 


7W* T*"^ ÉÉ^ÉEE ^ 
-J--T*-— 


^P 
JåtJS* £ r$ ^ J=3*«£? ZiliR(t) mma^mm^^^u^^mKm ■IHMi 1'4 Teiuj>o 1. F, 
£ ^ J #- £ friske Litft, kom, see I>y _ ret ful 1 P^^ _ der! ^^^S (^^^ 
i a KI RSTEN. -» r— i K I I f Z 

* ^ „ »»•• j »!»_..*„ ir^» ».. o-l;i> der lllee w s # — — +• f hmpp KJok keklang, Ot _ tesang, Bon ved Altrets Kjer . te gi«. der meer m,t fUPI ppsost: T2: W| ^ f ' r r , tg 


rr dj ry. — ^ ri - ^^ -6^ ^ ^ ^^ H.jer _ _ te! Rlok-keklang, Ot te _ sanff. iS ^ ^ f f SBE K luk Jieklniif;, O 1 - »»»"K. Ot - _ te - "'»"er- £g^rj=y=ii * rp J=^e; f f rr^ s i=S 


i ^^ 
smor*- Recitativ. 
Allegro moderato. 

ET LE. é ^==y tEEz 
mmm ^^^^m 
i Verdej* .i ••« fl*t ter Eders smukke, lange Haar! I 
lUll iCN^l) 15 ryj ^h^J' ' r ^ J ' T? j! i ^ > > Mff^F^ * _ morgen gaaer I fra os, gafter i Kloster, den smirk _ ke Flætning bliver skaajret af, _ end er det 9S U />/> 


-^- S I 
smorz. e riten. _ i f^j> > Jua P • . å ,<^\ -} *- \n Allegro moderato. KIKSTKN. -^=e Tid, gaae ik_ke ned i Gra ven; Guds 
w^ m r. T . | f — P smorz.e rUen O ^ a! s . ) o - — smorz. 
i Fed, m * 4 — m — * 

%\ )u y r r i r r*— ^ =%= F ^ F ffi l«2 £ s ^m m Mo der staaer i Sil . ke os i Guld r^rr p^ paa Al _ _ trt*t, hvor de fe 
P 2 ^ (S a 


^ p^^yy^ " v^— ? 
^ de E ¥ £ gyld _ ne Lam _ per bræn _ de, £ i Imn ei _ er rgi ^ p^ Fed. £ smorz. 1? å fc* 
SI i f f y i^e^ ^= . p r-p i f p r >ir r r i^fj J i p- j.i i n /T\ Trost for hver en Sor_rig_fuld, hvor kan man be_dre boe, end boe hos hen_de. 
i t & m & m 


f "5T ^ # z i = %= :ii: V ?i««(0 S 

;.** 5=* 1 I S ? ra n : Æ IeS F: z; /Ts ^ «l«T ^ 


1<> Allegro agitato. m.m. ø=w». ETLE. &&£=e^ \ r-rr^- m=m . å f^^S ^m m SE ftrtPBPl P * £ ffi "F ff -r Paa den blaa, den sal _ te Sii å=n i^^^M^^+rtr^P 1 ^ er det Lyst at vae _ re! må=m \sååé j> ^ ^^p m s til den sommer _ groniie O skal os Baaden bæ _ _ re; 1 * J * h ^ ±E& 1" S :£ ? ^S ^V44 
^ * i ■jf ^^ 3£ £ der es ly _ stig Kil _ de. tid, teS 
rrf ^f m ° 


Ipl #- ; y yt y 7 é ^ ?=F •^ lig r^ r_ - F^ ^ Ae tf dim. £=BE^^ F ^^ ./> ^^^E=rfc teff^ s^ £F S 6= 5 r = Tp^ E ^rpi 
see dog Flag og Krandse, r^ ^ fei yJTm E H3^ 


al 
=F le al _ le Godtfolk stromme did, m g /ilu£ IpP 


£3 5 Jb 3e£ i: r==r £- wm É^T- p J pip Tempo I 
Sftcsfl) Kl KRTJvN . irj » i r- n^u^ m 33E = XE 9J r 

Klokkeklang Ot . tesang, Bon ved Altrets Kjer _ te glæder meer mit Hjer _ ^ JS S m^ p=r m 


-t-^rr te PP sosfT g^Ff 


rr r -«-* ^ j. ^m ^r f Se m l5h ^-^ b = » te! 
ETLE. Klok_kekkuig, Ot _ te _ sang. r" tr ' ; & -^ fe Klok _ keklang, Ot _ tesang, Ot te _ sang. S f ^ 1 æ j u j fc=i= =g= a x i "_ £=j=g ffjfj ' smorz, f f J J -V — » SS YS-Tz ± o /w. 

Recit. 

Allegro moderato. ^ - i-77; p i ^. -^hvjjij^j^n^ Da seer I aLdrig meer den gr'onne Skov, i kommer al _ drig mere ned til Stranden, seer ^æ K 3H i ^^3 1 25: • .< r si^ KIRSTEN. a Tempo. J^ ri p p r, I Jr4'^J l * p p p- JU * J "3 

■ut.vin^n .. i«« «»cr in Slimen o^det aal>_ne Hav. fra pi de smukke Bom. Fra Klostrets Viiuln.o jog seer jo Skoven og det aab.ne Hav, i ^^ 1 m -Gh 
2* *T f dim . 4*- F =§== Ved. 5 


s««s (i) ts kt 1 r-J'/.^F" 

Kirkens CTior jeg hil _ _ ser mine Ven I fe 1 . jj* p V ^=4^=^^^^ ner! <L= -*Æi S 
^^ 

jeg hil ser nn _ ue ^ 5 £ 

&- /W, 
#*«L rf//w. i*=* Recit. KIRSTEN. pyj. j.rTT^ ^^^ Og Sverkel, Eders kjække Plei _ e _ bro_der? jeg var et 7~ ,t j j„ u„ f„. i^h ™ O hvor iear holdt af ham! han kom. mer Barn, men han en Unger_ svend, da han for _ lod os 0, hvor jeg holdt af :ir m -% M M iii « ¥ 

ZiLl dim. W i 


1* ' ei, je«"fX ham ei at see, men derom Et_le, vil. le vi ei ta.Ie. Jeg els_ ker Klostret. 
£-4, ^ p ai^M=Fp ^^^^^^^ 


Ro, lin Mo-der vil det, vor Bis _ kop har mig mindet om vort Lof.te. 

: J ' 4= 
21fi« (i) LIDEN KIRSTEN, Opera af J. P.E. HARTMANN. 1<> NV II. DANDS, VISE 0$ CHOK. cres _ ren _ r/o PIANOFORTE. 
Kondedands. Mm MPfi ^i 

^y Allegro moderato. Jzso. 

SOPRAN, TKNOR og- BA SS. V.l. lien 
\C2. Han 
Y3. Han 
V.4. Den PP^f h9 Spil _ le _ mand sin Har _ pe tog, 

gik den slag _ ne Lan _ de _ vei, 

greb i Har _ pen an _ den Gang, 

tre _ die Gang han slog liver Stræng, ^TJTTTT stolt paa hver Stræng han slog. Tys! Den 

hor _ te man San _ gen ei? Tys.' Han 

un _ der _ ligt da det klang! Tys Han 

nei _ e _ de Mark og Eng. Tys! Den 
m m^m «-*- 1. Spil _ le _ mand sin Har _ pe tog, 

2. gik den slag _ ne Lan _ de _ vei, 

3. grel) i Har _ pen an _ den Gang, 

4. tre _ die Gang han slog hver Stcæng, /Ts £ \£ ;£ im x y 1 
stolt paa hver Stræng han slog. Tys! 

hør _ te man San _ gen ei? Tys! 

un _ der _ ligt da det klang! Tys! 

Nei _ e _ de Mark og Eng. Tys! Det 
Fed. Fed. <^ i f ** P pé a ed. r % (*) «... /TN ^Z£ 

6 f : %=£ W 

Æ I I ■ M^HMBHMMHMH 20 XIWgro. eH= --*=& *B=^^ h& y ¥-*■ 

;É S fe^=^il £Ég^±S : = £" I ^ ' * V \ ' 1 M .^ '' ' ■ Eng-ie-nés Bøn, deu tre_di_e vildt, som 

..klang fra de« for_ste, som Jordens Dwta, den an ^_ du. ret ] lo , ^^ ~ gelv E , _ sk , n _ de ko ,n 

a . Al _ le de Smaabornkom l^bmda Ul, de dand _ -de >^to™* I & hveriSko L vens Dyr spra^ 
S fct fi !Tfia S K^, dalusld: Sson.de knnde^en.hver, ja Sol o, M. _ „e, 
:& rra a^*^ rf,:. ^atss 

4. Stjer_ne - krandsen, de maat-te ai _ ie hmju af 
af 
af 
af sted! 

sk-d! 

sted! *&m 
si«}»(2.) Recitativ. 
Allegro moderato. __ NAKKEN. , i /CMNGEBOKt m+r-, 5 


!\n drik, væ_rei' gla_de! ^^=n? #-= — # 5 #-=-* S! T^TT^ det er en sæl-som Skik. al AHneu før en Joni _ fnie guaer i ]r*~»~ H é—+ PP •6r ^ Ol 23l hé^å Kloster, ', skal ffir> ;S ^ 5 Hh t- h h jljt »h fr ^ * « # ' åt st Inui see al. verdslig Pragt og Glæ_de! her lys.tigt er i Rid_der_sal o£ 
~m w iCd 32: an: m 1 É3 r^^^ry te a tempo . ■i- smor. Recit. Borgegaard. Min stakkels Sverkel! ppirtr r 13 ^= ft^ i m %* ø 1§k liam vil det vist be_drø_ve, de to, de var/ som ag p^ jT Effi * M^ dim.' PP ¥ I ^^ NARRKN. _ ster oir som Broder! _ u_ som Sø_ster ojr som Brode <±=^z Sø _ ster o% som Brode 
som Sø_ster o"r som Broder! 

" * *fc •v^ S fr p^CJp yv jS£: 3=£ ;2T «^ te w§ a ptncere. P -X--- "Cr I a tempo. Recit. aiBs(s) I 22 un"! ge, de saae min lil-le Søn, hl 
J^-fi-fH^ pPPi k God _ hed for ham; han kom paa Slot _ tet, lær _ te 

^^S^^^ ^^^^ ^d^ki^TdT 5 i.d«, S é,v fik II -den IhA * -o, * var> m S*.*r*J« 
P^ _r . ^ . . . , . ..._,j„. :i, i,„ cLh*? iU k.- sandt? det eaaer til _ Broder Ok hvad de var,' det var' de; ik_ke 
fes i^-^-4 ha _ ge op p ^^^^^^^ Tisam . lt Da.ge; J hav.de væ.ret giftom.trent eet Aar, da fik I 
* V - "" .: ~~7. " "TrilT a« A„ rf™ Tid JikUui Fru MalJred hedte m /T\ SE^ Él Tvil _ liu_ger, den e _ tie do _de, den Tid Jomfru e; 
a tempo. * e=r^titt£&^^ i i M _ laus var en snild, en hmisk Rid_der, men vi er' al_le kun af Kjod og Blod; før Bryllups r E^ L 5 -&— fe 5£ 


% TP- \ ES^^ w*~ ~y 5i^=fc p£p=! Recit. Pp \ $ Hfr£(SBhi* l j"/J | i ,J; }><,,iJ> ;.. J;». h ' | iJ T ÆtetEfej ' da_gen græd et lil_le Barn; det bragte Rid_der IVilaus ned til E_der, det var den li _ den 

*^ ^ # 55 


*fc m r& i ^ &.uJ) l 'J J " --— at-y- verkel, E_ ders do_de; pV'J-IJW' p-Hj^^ Ej da IVilaus og Frn Malfred fik hin _ an -den. ja vist, i f 


id: w i ^ :g± r I 
r=t t=? P ^ s ^&5 ^^ ^i . j * >j^gjp p^' p r^p ^^ #^ — é saa fandt de, Drengen var saa smuk, de tog sig af bam, lod barn godt op _ læ _ re; \ p- 7$=* =fe*^F -x--- -X m % r 6 ^=^ f t i' Ji Ji J'^T^^pp^f r , J 1 j, J,J Ji l JT^Tp J' fra ii saa fik de li _ den Kirsten og de to blev ret som Broder og som Søster. seer I! r>, $=* 9J ■&■ p^r=r f s 


/s ^=^ aies(2) ■■■■■■■■■■■H 2* INGEBORG. UDEN KIRSTEN, Opera »f J. P. E. HARTMANN. 
H°. III. ROMANZE. 
PIANOFORTE. Pi æ ;SEE ens Al . tar tør jeg 

>d 

i m V i For Her_rens 

V.a. Han os for. lod, ak, hvor den Tid er gaa ær _ semjtre \teg-ato. £ t i m ? å r i 

fj h^M-4 '■ '■ ! ■ ' ' ■ ii| k^a=f^=^ 

V "~ T V _. „ _. , æ ,i i* iw skab! o de var ham i. to - ge ham i 

2. om hans Hjem_komst Brev og Bud har faa de _ res Favn og Vær _ ge, vort æd _ le Her _ skab! o de var ham 

et, men ven.tøt har jeg nu i Høst og f I N#=f^ "^=5 m ^e r m i pr r f=" i I f 
i. god. 
2. Vaar. Nu 
Gud veed, om har han tjent sig Sno _ re til og Sværd 

Oi _ ne see ham naeer. mi _ ne ban er den 

bag Klostrets 
2i«h(:i) 27j tf £jn ?>- ij i fjPfr ^ i ^ Tj j j ji i > ji j\ > i. bed _ ste Rid_ders Lyk _ '_ ke værd, Kei 
2. Git ter Sø _ ste_ren han seer. Kei V J«i=^= ^S n t se _ ren tje _ ner han 
se _ ren tje _ ner han i Mik _ le 
Mik _ le Æ V 


£ / y : d m& *=3 ¥ ^ 
>?\' I J J^ J» I JfSP$ &=*> é S <#• S /Tn f - x-y- gard, Kei_se_ren tje_ner han i Mik _ le _ gård. 


r? lM P /CS .? ? p tf 3S B S •fs « ptacere. -x- x- ^^P^ E /?\ as 1 Nar_ ren . £3t£3 fc-3 sftH 1 eg-gi ero. k ^-£-^ Eia^ ^ é £ W 


j» é >*L c; iiil /TN B py x S /TN 

y x? SI6*(:i) 2C> SVKRKEL. PIANOFORTE. UDEN KIRSTEN, Opera af J. P. E. HARTMANN. 
N? IV. QVARTETT med CHOK. 

Allegro agitato. é- 100. ffi 2 1 God Af_ ten, Mo_tler! m i=2* kan du kjen _ de &-U--^ »- te 


É £ Z é é '*é é £ ^m m *Z & EEH =^^^ INGKBORG. 
X j E ^^ Éi SJ Min Son! min Søn! HimJen har hørt min Ron; hvor jeg 

,1R 2 p — s '- a ^jtd SVERKEL. l *=$=--*- m sinorz. ^P 1 see, i ig at fav ne: »i Vel-siffjaet al_lc ht>lJi_ge Nav-ne; 


fe —s— c- f S3 WSQr ^OC ^^^ rfo/. ^ 
É^jE S&feÆ \orz. 2r 

•,>!«*('<) ^7 INGEBORG. -t- -JBt 22: m IM er for _ stor 2« GU de! k J< 
^ ^jFF É^E^ V 

ETIÆ. ^SEE *S* 7=* ?^^ v g y s ;=? ? 7 É Ttf TlT*^ -*-*- =tt £ fe ipi > ^æ | y slJ Se *m sé Hr, Sver _ kel! hvil _ ken (ila> g^ INGEBORG. V- i # jeg kan kun 

NARREN. P^£ "S" de, o 3=£ græ de! 

21 kun græ de! H—f-Hf ^ hvil _ ken Glæ _ de, hvil _ ken Glæ de, o SVERKEL. £ eÉ^ i^ hvil _ ken Glæ _ _ de, o 
I 


ETLE. W^ smorz. to- i % iilæ _ de! 
NARREN. % vel sig net al i -*- hel iz? li - ge 
smorz. B* Glæ _ de! 
SVERKEL. Glæ _ de! -Hylfo^ S 
^ vel sig 

— (5^ net al É! vel _ net al '«( ^S æ 

hel li _ ge 
smorz. ^ hel _ _ li «f 8168(4) 28 »* 
ET LE. 
L=±J=Ed ¥ INGEBORG. hvil_ken Glæ hvil.ken Glæ - Jfo 0, hvil_ken Glæ _ 


1 ^^^^^ græ baa - de lee og græ ^1T Uk.te-li-g. t«r*e W-^J^J^ 
ai«s(4) 
±1 J I'-' fr m de, o hvil _ ken Gi ae 
£ de, o hvil _ ken Glæ _ j-l J J J J i ' M 

H r r r ' r T7 s de, de baa _ de lee og- græ 

ø * l de, de baa _ de lee og græ ^# É de, o hvil _ ken Glæ _ _ dt 5 &- J _ "' de! 

# de! de. 

-ø— de. -jg-»- fei^ 5? =r Hé^S æ ■s is *-*= Thi 3= y *« m + — ø- vil _ de ik _ ke tro. J«"S 


WW^ legato §=å ^ ^t £ ■ 
J X s f NARREN. å r ir r J r P ge Skjøndt «_den_landske Skik ^ _ke J or _ an_dre nok saa nemt, skjondt u _den_lands_ke 

• *• ø 
r * *? fci I .•16H('<) :m ^ ^kfcJU=LpéBJS : F=S : g: P 1 r r ir^T z Skikke for _ andre nok saa nemt, jeg haaber, I dog ik_ke har gans_ke 
r * tf 

ifepiliiiilp s Narren glemt! jeg haaber, I dog ik_ke har gans . ke Nar_ren glemt ik _ ke ^A fr ! fe . T r J »-f-f-F 

^Hl^^^^^ ^^3 ganske glemt, ik-ke Nar_ren gans-ke ga.ske glemt, det h«a^ ^Jwr j<« dog! 
ft'rf. É £^^ "^ ^^^^^^^ Dig hø _ rer Pri - - sen til; og et Al _ tar _ kiæ 
?ifis;-0 31 P^ SS i^j^fj^få KTLK. *3 de til Tak, til Tak jeg brin _ ge vil! P 
SVERRE L. jeg flet Jer li _ den 

3 PffTT^fT^ fra Palmer og fra Ran .ker, hvor Aandens Storværk 


3f% ^ ^ « OT ^^ É3W tøft 


:Sz^: W ^E #-# i 
jQ: 
fMf*- I- • Jl | ,l J J II l f l-^M^WjrUtf^ Kirstens Haar, jeg hendes Fryd og Sorg for staaer, o, hvor mit Hjer _ te ban _ ker, « fr i pr r r i r 7 rr i ^e^ boer, fløi Hjer _ tets TanJker her hjem, hvor Bøgen groer ! t~t^ 

■ 


?l6H(i) ■^■■■■■H^BH 32 


KTJiE. 
€' ING hel -li _ ge Nav _ _ ne, r ? r "~ 

;-el _ sis - »**!, ^^ lel _ - sig - net s mors,. ^r r r^ -X-~- hel _ li _ ge Nav _ _ ne, 
smorz. i 

£3= vel _ _ sig _ net, vel 32 # — # BE X hel _ li _ ge Nav _ _ ne, 

TENORS vel _ sig _ net, vel _ - sig - ™* crescen 
ai«N(4) 3a do 
poco _ a _ poco E? #EE^ PS=h* m al _ le de hel _ li _ iie Nav i ad^ — m -J JJ I M UU> S^ ? -©- 3fc 4 ue, r=£= É=É — i* al _ le de hel _ li _ ge IN'av _ ue! f=¥^ fj øø m ^=8? sig _ net de hel _ li _ ge Nav ne, iiiå al _ le de hel- li _ ge Nav _ ne! lE t^f^n V n \ & fj al _ le de 
SOPR. hel _ li - g« Nav ne, 


S -s — - 'sig _ net, al _ le de hel _ li _ ge Nav _ ue! J 1 J J i 1 J 1^ ^ tø £ ' p rr ' ? H ' ^ ^ 

vel _ sig- _ net al _ le de hel _ h _ sx Nav _ ne! S poeo- a poco izc s net de hel _ li _ ge Nav _ _ ne, f 9 øø m^ 9= $U- - *u J- i .J Ji J2I al _ le de hel _ li _ ge Nav _ ne! 

P -i g? # * » i O — i— G- f g É^% P */c> _ 9GE » &- tf^m-.^ i ^ Ved. 

Ih, i S t^ s? S8L É r S r/? 3*» ^* : ^T/r ^r ^ 
m fe eg g . g HH 


j ~ i ^ =i] #t Hi! s =# dim. W ^K I * 5= 4 rr /TN KTLF^ 


ÉÉ #— # Guds Mo _ der 
NARREN. ^ f > O S ' ' Guds Mo _ der 
^ SVKRK. PP, $ Guds Mo _ der Priis, Priis Pi-i is n5^ ^ 
I S es ^1 ril ard. _ * _ £ PP X-T^- n pi ^T^ i* S 21 «*('«) S 


:Vt ¥* m^^m pp m KTLK. m mare. Æ_ve i Tid og E vig _ hed. " Gud 

narren, vrnare ' Guds MoLder Pnis — 3^- 
QJ ° pp ^ — -^ NARREN, \marc. | , ^ . 

^7^ . ™. , __ o ,™ 1«.H. s ** iKK - ritifls Mo der Plriis _ m as 5 m og 
Æ_re i Tid og 
PP os: 1 h9- -«- Æ _ re i Tid og E vig _ lied . Guds Mo _ der Plriis iÉÉÉ Vltf hed. '#Guds 
t /y* mare mare. Guds Mo L der 
nis -&- v=& 3 £ p=£ (hids Mo _ der Piiis ffmWr £ Å 


Å t ¥f' mare. &m OiX ^ 
F ff 2168 (*) 
Fed. r J fj riten, poeo a poco 


a tempo. rrf. siff_net al _ le hel _ li _ ae IVav _ _ ne l -& : ri gj" J I gi- J I g i J I sig. aet al _ le hel _ li _ ffe IVav _ _ ne. -£--- Bed. \m ^m Galla parte T-77 ¥W^ Jr l^ -£^ mm 


É 4h i ^z^ i ?-*--- Allegro moderat o. Re-cit. 

INGEBORG Min Søn, for _ tæl, hvad Du har seet! ak, og- saa her .er ine _ set skeet! for Min Søn, for-tæl, hvad l)u har seet! ak, off _ saa her -er me_get skeet! te ^m 5£ f » X ? £=£ p i ^ I I tempo, vivo £ <)• J)J * $^-JH^=^ j * > j^ ; i tæl doff lidt Din garn _ le Mo»t; nei, hvor han dog er smuk og stor, har gyld_ne 
Hl ^ m^t^i^^p ^^^ ■ )y * Nv ^ MfiN(i) itMBOEBBHH 36 a tempo Allegro Recit. 

SVERK. - r J^jijji * f~^TJ. jrr'Y i r * ^piPT^r-"^ é' • r~ ■ ~r 

Sporer, er saa fiin, det er en Søn! og han er min. Yv\\ Malfred er dog karsk og Sese^IeÉ Ise fe sS^Sfe 77— m i._' Ti-oiiilia ^rr TTf / 7" 5S ^^ ^ese ^s C 

S PÉ , 


£ -© >jr liden Kirsten?. Veed I)u livad? nei, det er sandt. Ihi In _ tet vee åt Xlfr^r glad? og liden Kirsten?- Veed I)u hvad? nei, det er sandt, Ihi In _ tet veed! Du kommer just til P^-£--~ m #= r >f - ^=f 1* r i# & p2T ^ fe— pt e= J=* 
i a tempo Allegro. 

/Ts ETLE. »K/pr ii 'fe Ei EÉ Lystighed! g-t h r p r Hr iÉ^ ^ I _ af _ ten er her Bal og Sang, i _ mor_gen Alt er Klos _ tergang. 
/Cs NARREN. -2± „ , a rr\ NARREN. , l W . i l . I k 

intøsv* p l r J^J >l r p r J'lTT j J. I J J* r-r I _ af _ ten er her Bal og Sang, i _ mor-gen Alt er Klos -tergang. $¥ ^m ? fc: 1-f* ^^ ^ '* y * v ^ Pf 3E PP ? i :£ N=É i—5: £=£ i i 5=£ y x y - ■ i __ Wtew or placere. -y-^-y- P i p p Y~rtr ! 'ft r p i >r ;) ^^p-^M^ /^ >?*t^ | T _ af _ ten vei'ds_lig Glands og Pragt, i _ morgen Suk og Nonne -dragt! 
f?\ INGEB. ses: £ £ ¥. v ^ JM=UU J) | J ^ *=* k-+- 1 K»»« * 1 
^•^ 1 _ af _ ten verds_lig Glands og Pragt, i morgen Suk og IN'onne. dragt! f *' - fpF %* '$=3F¥^f= =^f WEE i ~7~ 1 % ^m £ i: ^M • colla varte i ^= ^=^ I ; te ^ ttitt : y^^- ^ ^ x> 21 BS (4) LIDEN KIRSTEN, Opera af J. P. E. HARTMANN. 3? N.V. KOM) EA IT. Allegro grazioso. #=8o NARREN. 

ETLE 

med 
SOPRAN. 

ALT. TENOR. BASS. 
PIANOFORTE. S9? H^J? W g>- ■i 7 *r 

ES Fed. & V s£ 
wm dot. i Corno. : W=¥ Må 7, %sk rø^ ^pjL> _ j *J .h fi*± "Bh ^^ F -r*r B I r P CJ t t r 


k J ^ g? Klo _ ster li _ den Kir _ sten gaaer, i v p y ^ i j Klo ^ g ^ sier, Klo f- £ ster, i _ ^=^ Klo _ ster li _ cleu ;n Kir _ sten gaaer, i Klo ster, g=3y=^-w— j, i J' ■ i _ ■?-*■ Klo _ ster li _ den Kir _ steu gatter, i Klo ster, S ^ *^— * hd£: ^3 Klo _ ster li _ den =F Kir _ steu gaaer, Klo ster, i 
»168 (5) 
■^■IM 
38 ^ af ¥=? ^ V- r p J pif p ^'mi l ten Af _ skeds = Gil _ det staaer, i _ af _ ten Dands, i _ uior _ gen Suk. T: m m £ & y y $^=£ t af- ten Af _ skeds = Gil _ det staaer, i n i i 
p af _ ten Dands, i _ mor _ gen Suk. J > J J> j> i'y » i, af _ ten Af _ skeds = Gil _ det staaer, i _ af _ ten Dands, i _ mor _ gen Suk yj i> i ni—H -9 5E £ y=y ?-■ p Ett P r =N^ s pif p af _ ten Af _ skeds = Gil _ det staaer, 3g i 
P _ af _ ten Dands, i _ mor _ gen Suk. J' r MJ J' p v v pr P i r # — ^ 2 £ af _ ten Af _ skeds = Gil _ det staaer, i _ af _ ten Dands, i _ mor _ gen Suk. 
iiiÉ 

m 


i-A± * y x ^ ^ = X = FX = ^ ww ^ ? 1 _ af _ ten Dands, i _ mor. gen Suk! *™ J'l^J JU^ 4| t J i' J>r y 1 _ af _ ten Dands, i _ mor. gen Suk! x y x - & *t 
^^=^=1^ i _ i ^frft^ smorz, PP 

Corno. ^^^4 ^ S" ¥ ^-cr^ ^=^ PF SS^^^ I' i'^ 3)f£ sfe #3^2 l«N (.,) 3y 
S^ ^£ £fc p af _ ten Dauds, i _ mor-gen Suk! ^ hun er saa god! 
^^^^^^^ =^S 
Iiun er saa god! 

* fe PP og saa i r 


hun er saa <jod! £=EE^ £ g^=^5T- | ogr (saa af _ ten Dands, i _ mor_gen Suk! P? hun er saa god! f :^^. 
af _ ten Dands, i _ mor_gen Suk! hun er saa god! 

g j fc- y r ^ø rctew. _ « tempo. er wj'i i.>..iil, f _ og saa smuk! 
gaaer, i :S± ^=^=^ : Ulltf. I Kio _ stei j r li _ den Kir _ sten éaaer. i ung, I *=t 3^ P? fc fe 
^ s 3=£z ^^^^m i H y _ ^ I Klo _ ster li _ d*-n Kir _ sten gaaer i 

fe isllllllllll og saa smuk! Z^f P : P^^^ £ H og saa smuk! I Klo _ ster li _ den Kir _ sten gaaer, 

HHHHH £^£ 
I Klo _ sUt li _ den Kir _ sten gaaer i 
a tempo. n ' anis (:,) 40 
F 1 c i • ..<• i....li.. Klo _ ster, m E^^^^^ Klo _ ster, 
^^^^ Klo _ ster, af _ teuDands, i - mor _ gen Suk, i 
dim. af _ teiiDands, i - 
af.tenDands, i - mor _ gen Suk,^ af- teuD auds, i. 
dim. i _ af.tenltads, i - mor.g«. Suk, i - af - teuDauds, . fc JS 3L£ ^EEÉE £ _ I ! : c.i. : «r ti-n IihihIs. i_ Klo ster, i _ 


af teuDauds, i mor.g... Suk, i . af . l«.l»au.l», i Klo _ ster, 
iM 


^=mm 3z mor_geu Suk, i - af _ tenDands, i _ mor_gen Suk. £ fc ._ c.,i. : Q r t..> lt : .n«k. i mor_een Suk. mor_genSuk, i - af _ ten Dands, i - mor_geu :k ^^P^^^^^ mor_genSuk, i 1 af _ teuDauds, i _ mor-gen Suk i/ j , pi p | p p pp^^ 

*-' JL, s„i, i af t*»n IfcmHs. i _ mor_£:eu Suk. mor_genSuk, i _ af_ten Dauds, i _ mor_geu ws^^^^M i mor-gen Suk, i - af _ ten Dauds, i _ mor-gen Suk. 1 i8 


( Mp^t p 2I««(5) LIDEN KIRSTEN, Ojiera af J. P. E. HARTMANN. 11 \V\I. C>VJNTETT, lAYATiNE o# (HOB. FKH M ALFRED. SVERKEL. PIANOFORTE. ! Allegro assai. 6 - »2. eæ ^^^ S ver kel! 0, du Kjæ_re! E * - — 1 

I Moder! ^E wm $&u=±$ U tf ^S- *=:?£? mm ^m 


& =£ r- r ' s Æ: t3 w =£3F ^-Jj^'i i ' i '^' ii ' i '^^N Ran der htør_re Lyk_ke væ_re! kan der stør.re Lykke væ_re! 
BTLE O -$=$■ 
PP #— # -ÉzM -w~w Kan der stør_re Lyk_ke va»_re! kan der stør_re Lykke væ re! 
NARKEN. P ffrrTr -irr * n r i r r rr irr- KYEKKEL. s Kan der stør_re Lyk_ke væ_re! kander stØr_re Lykke væ_re! rr < J'J'IJJ JJ1 rr * Jl* .1 
ffli Kan der stør_re Lyk_ke væ_re! kan der stør_re Lykke væ_re! o Lyk ereso. m=¥=^ Tr^f poco-alporo J l fs(arr. ^*N m fjm a piarere 
8iG« («) mOBBM I i *2 Cavatine. 

Andante sostenuto xmorz. ha, - de, hwt- Ttak J«gka»gj«n. 
ÉÉP Bar 
>t er en Jom_fn 
gfe 4^£ 


dim. mm^^m r f f f a 
placere. a tempo. 
Allegro ass ra KI RSTEN. , . -i- r l K = = 

~H^r~ „ngdomsglad, ret^jomji vi skiltes ad! Al 
!<!«(«) ..-•. 43 
KJKNTKN. INGEBORG. S i ETLE. S=^ SVEKK. 


V l É f ' ' Ti f C I J fif -:J=£ ^^ ] Al . le Mindenw gjen.f(i_dis,livercii Blomst i Soetekin staaer;o, lwor saJigt,sodt m 

r ^B=^^I ^ jTTTO g l Al _ lo Minderne gjen_fø_des,hvér en Blomst i Soelskin staaer; o, livor sa_ligt,sødt,at 6 é ^F *2 ¥ i ' i. ^j j ■ r^ ^^ rW-f ^^ Al _ le Minderne gjen_fø_des,hver en Blomst i Soelskin staaer; o, hvor sa_li<;1,sødt at ^ é ■ ø' é 4 -*—& -* foi^fe j Min_der_ne gj"en_fø_des,al_le Minderne gjen_ftf_des, hver en Blomst i Soelskin staaer; o, hvor sa_Iigl,sødt at 
W 5 *- m 3EE te S :> §P» Fed. ^éi i:5 fc" ^ 


,£ ^^ ^te J red. <ff T^-3, Å ± d -Bl P g g.— ÉÉå£ S SfHOrZ ^^J ^ g^^F^tfip iE iÉ^ mø_des ef*_ter Ian_ge, lan_ge Aar! Min _derne saa sel _ somt sjnn _ ge & fc^ £ *J4^ i| v smorz. rrmn Min.derne saa sel _ somt -6) r 

sjun _ ge s| ty mø_des. ef-.ter lan_ge, lan.ge Aar! 
~ ■ — smorz. m ^HTjJjjIj^- IJ. J>JJ 

mø_des ef_ter lan_ge, lan_ge Alir! Miu-derne sai ^ m Miu-derne saa sel _ somt 
P sjun _ ge S smorz-. +^* mø_des ef_ter Ian _ _ ge Aar! ^ O ^ Min_derne saa sel _ somt sjun _ ge 1 
3 
Éfe smorz. 1 5 =*=£ -tø g 
rf£# ^^ ^i 5 JJJJ w*»* 


§^p cmjmÆM r ^s *=r*- jlAj* Si *<«-£ 2l«H (»i) ■■WK" ■Bl w t^fez: ,/* di m. H pé f — b fe- g^=^i Min_der_ne saa sel _ somt sjun _ ge, ±¥=^ m [ f w — J-* Ju _ hel Min_der_ne saa sel _ somt sjun _ ge, ^ Ju bel 
dim. S ^ é' * ø *- e- i ^ ti ^=^ in _der_ne saa sel _ somt sjun _ ge, Ju 
P £ fei g=ig 2C ^ bel 

dim. Min_der_ne saa sel _ somt sjun _ ge, Ju _ _ bel, Ju bel feÉÉti 


f 
H f w§ ?=*= 1 <#»». p r — w \ rtrn >~ /Ts a piaeere. X ^ dæmper hvert et Suk! 
P P^ri\^-^^ - Ju _ bel, Ju bel dæmper livert et Suk! dæm _ _ per hvert et 
dim. p /T\ 
dæmper hvert et Suk! 
P f 


* s - TTW* å Ju bel dæmper hvert et Suk! 
dim. p /TN g i r' r r~ m r ^ y x - i dæmper hvert et Suk! 
P Ju fr-f^p f p i j*_^fr fr>l bel dæmper hvert et Suk! 
dim. p *^-+ ns dæmper hvert et Suk! Ju _ bel, Ju f pi J'/i|'^4> E£ bel dæmper livert et Suk! dæm _ _ per hvert et 
21«8(6) I xk KIRSTEN. *> Siik! SYERKEL. Se Suk! 
a tempo EE 9 3 5 £ F7 S ft S S ? S M 
^3 s S p-f- p i r^ Vi er beg_ge to jo un S<-, f^Ej=£ é É 3 Vi er beg_ge to jo un_ge, S a I ^ ^ x xy : m 45 I ¥ 
* 3=£ 3g azztS: ^B ±EE2 dan. SE P^ m f-*-~- he _ le Ver_den er saa smuk! m 
-jkk m P^H m he _ le Ver.den er saa smuk! £¥=*= ^M i n £ w P in: * f-^T'P ' f'^ -ø vi er beg _ ge to jo un _ ge, JJ'J.^ hvor han har en Eng. le _ Tunge, In or han bar en "EngJe - Tunge, JJU^l vi er beg_ge to jo ÉÉÉÉ 1 «Æ s ffi ^ I ^ legalo. P^ #=ff S • ' £ be _ le Ver_den er saa smuk. 
Ju _ bel dæmper hvert Suk! m é é ±~L naar ban ta _ Ier,døer hvert Suk! & j.; ' ;.j> ta U I J ie^ |éé naar ban ta _ ler, døer hvert Suk! m =5 ■*-»- É # 9 22 he _ le, VeT_den er saa smuk . ih^ i 3=J er y Jl te Ju _ bel dæm_per hvert 

3=a 3S . W3a t, wrf: 


■ f , ^v4x E E£ SI *— * i bi ^ i Éi &.rø * J.i>J fy.^j m tø-,-" , jj Hf ^ :£ eics («) mim 
H> 
^-yjSVERK Andantino, quasi Allegretto. é ! - iag M i y * 1 * É^S^gEig 1 mor _ genl)u vil i Klo.ster gaae; f pp^PP^FP raffeiit. a jnacere. ^ 

fe=* i I % m i I k jær Sø _ ster, det 
'■ n\ Poeo Allegro. J ••= so. g 
en _der ik _ ke saa! de Griller vi dandjse i . af _ ten hen, du dandser jo nok med din WM, 
i 7 1 j. fegJÉ^ÉÉ^ 
2168 (fi) 3W ?=sl^ 
i 2 da sidst vi dandsed,' uaa min Arm Du 17 P= & M = P v v P v^ *=£=£* 
Æfc sad., et dei _ lhrl Barn, saa liv k« !;■>+ ^o- «ja, j^ y x =£ et dei_ligt Barn, saa liv_sa _ ligt og glad. S mmm « jE n r - 

ryy rr-y r TZ7 9 3t F=* *==* 2: 
i ^ ^^ 3gE££ 
^ ^ W/é' _" -J. JiV > w// _, a> , _ Tempo I kjæ _ reste Sø fe^r&t^ j^ ster! I _ morgen Ihi vil i Kloster gaae; 

k— * -/ I . I* 
I, l.i.. GllcL.n .*«» J SI. I-.- t 1 * C, . .«. . I . kjær Søster, det en_dev ik _ ke saa! kjær Sø _ ster, nei, del en _ der ik ke 
t y t y + •-il«8(fi) H I 


'18 Allegro molto assai. *- i*« 
mm 
^m ? ^ 
35É m^ww Dands og *££ "^ IfcA 4 Ba^gLklaog Nat .ti. lang, f>and S og Sang, (Nat., ten lang, Dands og Sang ETLE. É=ÉiÉ| Først i Fakkeldandsen gaae Rid _ ders 
21«8(«) 

mand med Fra.^ e, Mumme _ spil saa føl _ ge P paa, det er værd at sku 
Først Biddersmand oe- Fru e caa ivr., „-:• j ... 
fl , g \ y, 1US ° S LyS ° g Fak - ler brae »-^ In - ga i dog hin.a'n. den kjeii.de, hvil _ ken 

Hl.,... «.- ¥ .,.. vi i , i J m Blus og Lys og Fak. ler braen.de, In _ gen dog liin.an _ den kjen _ de, hvil ken 

/> i i #■ ^f-p4-i-= i^= ^WTra^ M S nn M ti N å H«-P> biiÉÉåÉi * « fe§ 


m^^ 


* £ iS :rr^ P s fcilÉÉ erenr. v- EE £ :pt- 
" h l ' " i 1 J I m-TT-r-lrl- r og Lys og Fak _ ler bræn.de, In _ ofti tf og hin _ an _ den > ? r Trnrr--6-H^-paJai^ ^^ 

Dl.... ' T i- _ w.l . , . ' . Blus og Lys og Fak _ ler bræn.de, In _ gen dug hin. an _ den --*=* m , § ni ^ 


.tf pvrj r i 
f fe 21«8(fi) 50 ■■■■■■■■^■hm f — PT 7 ' f 

kjen.de, hvilken Stads! 
# ^^P ^^£ ^^ stør_re Stads jeg al - drig saae, mm ■t^-*- kjen_de, hulken Stads! stør_re Stads jeg al _ drig saae, P^gØ te w ^^m 4 i p 
yfe stor _ re s ^ stør _ re 

-0' ■*■ £ 


u 


*=» i#ii mm HågHÉ ifer. ~3L 
i Stads jeg w J- J~ g i ^^ p ^r tfenS Stads iea: il - drig r saae. ^3 f^^ Stads jeg al . drig saae. m W ^^ £ ^ > " m l e fe ÉÉååÉÉii Jf b r p i 53= ^^3 NARRKN. Ktlo: nu E^ w 

£ s S j^Fff^f^ PJ> Troniln" . S K * -t æ F æ £=æ ^^ ^fa^=^ i ^ S iEÉEE^ £ ^^ med i Bor _ ge _ stu _ e, der vor Ly _ stig .hed skal u frfrfrfffrfe 
4 

I b? v vfe 
2I«N {«•,) 51 
m 


m m i^irrr irrnt^ ^p^g IVatten lang,Bands ogSangtil Musik og Bægerklang, Natten lang, Bands og Sang, til Musik og ^ Natten lang, Bauds ogSaugtil Musik og Bægerklang, Natteu lang, Bands n ' fir 

ogSanjr, td Musik °g ^irpr-if fffiJ -jf"; i, u I, ir^^ n i- e ~. Natten lan&Dands ogSang,til Musik og Bægerklang, Natten lang, Bands og Sang, til Musik o« s 


r p'i'Iip y~y ~y I m *=* E ,*££*■ é 


¥=m E .01 m fr- m s ^fw f»i r#-^* £ £^£|£ E g £ , f fr- =ffi^ «s rr P=f a #f É*É £ g P^ '1\*:h(c) BHHHMHKin 52 
Æ_ £ ^^^^^^^^^^ ^ 
folg nu med! Bægerklang. Følg nu med! — Katten lang Bands og Sang, til Mti -sik og Bæger 
i Bægerklang. Følgnu med! fol" nu med! Katten Lang Bands og Sang, til Mu_sik og Bæger_ ^ 333^ S £ ^^: -*-* ^^^^j=^=i=^g=g ^P^ £É Bægerklang. Følgnu med! følg nu med! g^^g =^E=lS^^^ Katten lang Bands og Sang, til Mu-Sik og Birger. = TTfrwp 
iligÉÉÉÉ 


Stiftto assa assai. o-. 100. J§; «<' ^^^^^^^^^^^^^m m klang, Natten langBands og Sang, til Mu.sik og Bæger . klang. Dands og Sang__ Katten Ian: jQ-J-J .^ - . J «.. ... .. , ... . ■«. ._ i, 'c. i v.. «b «<r ftpwr klaiur. Bands oir San« Nat_ten Iau< ? klang, Katten lang Bands og Sang, til Mu_sik og Bæger _ klang. 

is #— k g^ ? i 
* Bands og 

U #— # i £ ^^ klang, Katten lang Bands og Sang, til Mu.sik og Beger . klang. Bandsog^ |^ ^H ^^^^^^^^ ^^ee^IÉ 
1^1 f^pF E^E 
pppipif 21 <;*(«;) 53 ±£ £ f • 2 ./? ^ /' ££ til Mti _ s,ik og Bæ _ ge,r _ klang. V ?=^n^n=l IYat_ten lang, *E±EÉ I r-+r-t ? Dands og Sang Mu _ Mu _ sik 01: 
*y F ^ Bæ _ ger _ klang. 

* " fe rnn i Dands og Sang Nat _ 

^= fir. ^^ H£E *—+ m ten lang, til Mu w—r, m til Mu _ sik og Bæ _ ger _ klang ' I>ands og Sang Natten. lang, til Mu 

fiisr pi. ~r ^_ p. 
£ sik og Bæ _ ger- klang,Nat 
2 3± 2* ten lang Dands og Sang, Bands Sam ^r^ r T J i , 1 ,- ^^b^J £^J J ^ _ger_ klang, I\at _ ten lang Bands og Sang,I)ands o«- Sanff. A - 1 HrHP y Mr r i }'H±g 

r _ Klaug, ftat _ ten lang Bands og Sang,Ban«ls og San at £ £-. r i^r rr-^-ifeg « — ø- Æ E^^ ^ r ± %-^-M^M Vfi m m kå U gå * ^ 


g S ' É * i 0« ? ?': «É w p Av/. É — ^ IsiiÉÉ 3^ m Æ tZ ^ ' fcM: 
? ' å É I 


r 2168(6) HHHMHnH 51 LIDEN KIRSTEN, Opera af J. P. E. HARTMANN. SVKRKÉL. PIANOFORTE. N VII. ARIOSO. 

Allegro non troppo, grazioso. J • = so. S7\ s y x f JU„ 3 te=^S^^jjj> i. jj> « æs g^ d, + 1 * 5l^ fi^ 8:1 f pf ^ fr r p &-=- feiS cr^t te* » *^ » *-= — * V£/ £*£ /W« Icnlo, quasi Hee//. m Tempo I. ^y^ r øF *=* P r pr- r s s - yy y - P I P I l 1 Ja, jeg er hjemme! ja, jeg er i Dan _ mark! ei læn-Ker Hiro_len tSå^-J-TT^ $ ^& 7p$np s J)J J> *r * M fc^ /#> eo//« porte. & 4 + «*#. 

^ i ^ p 


** » É^» *L *taaer i e _ vigt Rlaat, = g=^g- S m s W^T-J^ -aF^ P den vex _ ler smukt med Sky _ er, Vin den m ti-tr c i i 

smvrzj 


# # # * #zx * — »i P S *-=-* ±± i £é£* Pcrf. <!► 
f y x y # # # # * — * 3E - H JTT7T3J-J ftrf. ^> Jg].j. ir- r^^mg frqffl ^ luf _ _ ter, Skov- mær_ken sødt i Bo - gvJun _ den duf _ ter, her er mi« Hjem, ^i ø t~^P F^F 


Wå$k 


< ad UfrffriTfff bi ng^THFF i iPyfhf'yf. y E -f • X« ^ -# JI #^= #-! P EEE F? i f 21 (»8 (7) 55 >4 'h f J ^ n placere. -ø—i -& Z» » 2 her ? ^i^^& t*Æ er mit Hjem, saa hyg _ ge _ ii^t og godt ^^^^^ saa hyg ge _ ligt og m I mÆl n0^k=L wm $m f w 
fe^S ^^S3 r^r -h* — ^-^Ai 
ro nolla parlr. g I 
i a tempo. 

fy s//wr _ zando godt! r r M^r i f ^m øi=^^J 
her er mit Hjem, S r » x g ir ,± &EE25 *^7 * ^ ^f^^ her er mit Hjem, mit Hjem 

L- t *? smor . to^m ^^m # K Av/. ^5- =8? rr^r- pp zando 

— t—M M—é f r "FF^F £ I 
I/islesso moviinenlo. s ^Jg^^J ^^^^g^^F^N^Fi^ ^ Ket som en Drom staaer al min Vandring 


pg ?: ^;|afc />/> *ø*7. F snu/rz. 1=== =fffl T^-s ,. péé s Kn l)røm_ og mens jeg dr«fm_te blev det 
^ fe S £E % i 

I 
44 E^f Mor gen, o;. 

fe ^m4 Recit- te /?P r?Vew. £ =~ fjnrmv-^ r*r i j ^ sen _ knoppen aahned' sig, som Ko _ se; rt/t'ti. _ 
S F=Tf 3 s* S ^ PEZ27 81 SK (7) ■^Haj ■ * 56 ! iå a tempo. w •p=&^ ^0^=^- =h— K— — t- T ÉfeKErø^EE^ sÆ g gj^i^-^ jeg ni aa den trykke t il min he_de Læ_be, y# s d*ÉÉ ÆpU. 

am — ^t 

i-,, W^wt 


l)«u Blomst er 

gi 


«^5 * min, jeg elsked' den som Knop; jeg tryk_ke tie alt da mit Kys paa den, alt da &^ W mit Kys paa ife^ WrVW=j^^p »5 d S ^ 
S 
«22: u w 
s ?^t f 3 


sil pp ^B^Æ^e f=r 


( w 

den, et sodt Lev _ vel, et sødt l*v Recit. ^ /? s P ret som min Drøm l>e _ gyndte. 

/TN 5 £=£ r =5É ^ ^ : ^F *tl />/> i smorz . XX *— * ^i S: cøttti porte eouti porte, i k. K i /^\ ^g ^ 


i Tempo I . rø// mw/wff. ^^±dtz$zTrrrn^r^ Kjærlighed er ingen Sor» for tung, ingen Sorg; o, hvad er selv at maatte li _ de, li _ de og 


^#f^=^== f5 -s — _~~ # — * ~ 
-«~ — 1^= -f s- r gH^f ffg ^^^ /#» ^"f * gN ^N ff=^ 
ffl ^EEEE? 2168 (7) u m sav _ nel Iivor del er lykkeJigt at væ _ re ung, lyk _ _ kefigt at v* _ re ung, men 
^S &$ CSJl p *— — * — ^g ^ - f=^ 


m ^^ & ^a ym 3E 
^* 3t f g^n^ lykkeligst *in s«de Brud at fav _ PP^ 
^ e hvor lyk _ keligt, lyk _ r r ifegg^ f^ JUlf^yr £ y^u?T3 ke _ Ii»t at tpg iM f" ! ri ! rrfi fyr " r ^ iTTf i i iM' t j qrrfl væ _ re ung, men lykkeligst sin søde Brud at fav 

H k j.J> . -^A-r i Kjærlighed er ingen Sorg for 
$m^m 
y|<:r ■ — s *^ */wor _ sa» _ •#> fl ! ' i ii'l 'i l[ ! H l i 'I i ""l I, { l j . X - tu«g, i Kjær _ lig .keder iiigeu Sorg fi>r hu»£, ingen Sorg er tor tung i Kjær_lig _ lied. #, 
m 4£-*- -~é 
3 m^ fc^fc ? * — * m + -+-+ w * j * +¥**-. u s 


m S xmor _ | z an -6^ _ do ^=& 


* _£_ "?=*- t»u;s(?) ■MHl^^Ul 58 Recitativ. 
Puco Moderat«. SVERK. i^^T^n^ ^F=i 
smykket, I)u dandser jo den for_ste Bands med mig? den før _ ste og den accelerando *F=£ an _ den og den Æ m Sfc S&: 27: - * $*, ^=k ' riten . smorz -&- :£z=: ^É ^ ^rm r TTrPTTTTT 1 ^ tre _ die! jeg er en sjæLden Gjæst jo, den hjem _ komne, din Bm _ der og din al _ ler_bed_ste ^ m^ ^^ 


-3^1 ^ ^- *«*/. "5T * $5 --¥ <g fr i —&- ^ 


KIKSTEN. t >) ?j i fTfr P i fJy-^ røo#o riUn. « tempo, con anima. SVERK. ^—7^ £ £ ^^^S Ven! Min Bro _ der og min al _ Ier_bed_ste Ven! I Vindues Kaimenseerjegendnn i " f^*-^ -v-^- l^^^^^^^s^lf #J suLdeden gamle* Jeriuang, hvor jeg tidt og of_ te fast-bandt den e_ne En _ de af mit Soherf og holdtsaa i den 
2t«8(7) Tempo, Recit. ^^^llÉÉÉÉlIiiiÉil anden. Husker Du! husker Du! 

35=E=»b 59 

a tempo, con anima. saa satte Du dig fln , ^ var lJin Gjy„g e j m 
l - k K I S U ER1 t' K1HSTKN. i 

Gre_ne naae od til Vin <ln »\ U-i bIoo^a.ui „«• o„ r^ /^ ^=^: Vin_du et. Ifetstaær fuldt af Ko_ser. 0* med de smukkeste, vi har i Haven ^ -S- m ^=g ^ J) V X i yf y ^tt^ ^ ^ s=5t3 ± ff - x prj^ P 
Recit. 
« tempo, con amma. svjerk Recit. 

. k k /tV a tempo. KIRSTEN. f- V -{*- É^ÉISai Oo husker Du den VLse, jej> Dig lærte? gTj^jfJ^ ^ iæ~? 35? P3=?S :P æg Om„Ganger_pilteii" tidt je»- ZlttSfr) ■■■HH 


iU) 


Irasker den. Jeg sang 

S7\ den u_de, og da var det for mig, som sad jeg hos Dig i mit kj ære Danmark, 

a tempo, poco ri len. Recit. I ' lii| I i i | i 1 1 ' I I' I I \ I Pfffp 6 ^ ;« jSfl-pj men m kim J3-P- :£: e-ne sang jeg d er den h e - le V i-Se, Ki smukt med Ve_xelsangen,som vi 
Æ^= i far tø p JJ'F^ Fyp f a tempo. i EE #=* ^S sang den, naar jeg var „Gan^erpiKten',' Du Prind_sessen; o, syng den formig, da er jeg ret hjem.me, en t ^# it -©- i 1,3* ZC *t «■• 


32: *■ -^3t *=1 J 
Recit. a tempo. 


*' Drøm er ReLsen ogdeman.ge Aar; jeg sidder at - ter hos min li .den Kir_ sten ved Tav le 

s 
^Recit. KIKSTEN. 


^ bordet, hvor vi spil_le sammen, Du begynder forst; og Ganger, pilten svarer da Prindsessen. a |e||||H)> 

P=^ Æ\ P ^ fyy^ f # ^^ * /TV 

21fi8 (?) 


LIDEN KIRSTEN, Opera al J. P. E. HARTMANN. 61 NV Vm. VEXELSANG. klKSTEN. PIANOFORTE, Allegro moderulo. J = 7«. ag r £=? V. 1.2. Hor Un _ ger_smid, siij; ik _ he m-i, leeg £ P I V p -f-H^ j Tav _ le _ bord med miir! 
$ 1 g * SVERKEL. £v?\gg «. Jeg ei_er ei det rø. _ de Guld, at sæt _ te op mod Dig. Sæt 
8. Det rø_de Guld jeg ei _ er ei, at sæt-te op mod Dig. Sæt [|RKrEN l<) stesso movimento fe ^ , ^ C±J>£E Pr ^i r Pr n Du kim op din go _ de Hat, og 
Ihi din KjorJel da paa Spil, ja 
^ * £ #-=- h v j ) 1 ^y s g tr fast om den er graa, 
fast om den er graa, ±=&=£ g=? S i see jeg min R*r _ le = Snor har sal, 
mio Kro-ne af <3ul«l je^ sæt _ le. vil, EÉ Æ ^P tag den, kan Ihi den 
tag den, kan Du den 
**=? 
/TVT^gs listesso tempo • 3£»J k. , 1 , , " — fOr_ste Gang Guld_ter_ning paa faae. Den 

fea«._' Jien an _ den Gang Guld_ter_ning; uaa 
/T\Q\^SVKRK. _ , 7 Tav_le_ bor. det randt, den Un _ gersvend han tab _ te, men i. s v * j , T ?rj 7^ | Dén 

Den •J' i M-> J'J v jtj^J 1 r"r p^ j før.ste Gang Guld_ter_ning paa 

an.den Gang Guld.ter.ning paa Tw - le - »>or_ det randt, den Un_ gersvend han tab _ te, men 
2l«8 in ■■■■■^ram 62 a placere. 
-H^ fH' |=&=6 =M^ Jomfru _en hun vandt, han tah_te . hun vandt, E ^^^^ S ESE* hun vandt. 
a piacere. 1 3.VtT8 S Jomfru _en hun vandt, han tab_te, hu 4 .V»TK 
pjj^p^JAk <5^ Æzzi 


SVEKK. KIRST. ^S S '"^^TT^^Pr^ lV6ltl\. i k , SVERK. Q R1 3. Hor Un.^svend, siig ik-ke nei, leeg Tav.lehord med mi S ! v.3. Je S ei _ er ei det 

R1RST. i l i 

i i' i J>- ^ i j mg ^^ »^^ 4. Til lWr-tamrd™ J<^~_ l^gaaer, „var jog digSkjata. wrd!" v.4. IH,> Cn.gp«vmdi ^ 5*E 7 B^^ & 22 ^^ ^ fe^ = r^ 

f =ee 3 — ^ fg? SI # «- ^F i> j Jj'J. (M-^ ^ Lo stesso movimento. 

/Os /O KjLRST. i 81111 É ^ a 
ro _ de Guld, at sæt.te op mod Dig. Pin Lyk-ke har du ret i Spil, nu vel, sat di _ n. ^N^ ± ff=^ £»f ^>/OsKtRST. 


^^ ■fe Gaar _ den staaer, stolt støttet til sit Sværd. Gud lad mtødde, var hen_des Btfu. 

:\. S SVKKK, 
4. w ^=s= J tÆ-cr~r'f Der Taar er hli _ ve ^ f~in j-> ^ sl ^c X^ j: 
J^ ^ r r r I ^ F 3 F nfjhJVnfe? 
^o. f ^ E? fe£9^^ ^ S fc^=^: ^^^ ^é^ f r -p ^^r •h.k (M 63 £j_>/J'ir jp iilii :i ^ .f^S7\ L'istetiso tempo. 
Sko,.. Mod dem iugs.lv jeg så-,.,, vH,mi„ Æ.re o s ,„i„ Tro Iten tre.die Gaa« (mld.ter_»u,g ,,aa y^^TTfT^^ ^^^ 
s^r?\ Kp I hi den bed_ste Kongesøn, jeg X V X =mm STERK., B ^ ^^^ « 6 J55E I ^EH|_ Den tre_die Giuig Guld_ter_iiin<; paa spildt', Ihi faaerden bedste Kongesøn, og balgen Ganger _ pilt! itep te rø 


m m i^MÅ 


^=% m ^^i 32 £ #■ /TN _g £ E fej h ^ ¥ 'fatete £=£^ _£ f^ i t ; s :2 > J 1 J> il 3S Tov_te.bor.det randl, den Jon, . fra^ab_te_gpil _ tel, mon lin _ B er . sven _ den vandt 

ES Ss Dig da hø _ rer til, g^fe^£B :£ £ ^ rr. , . i , . _ mig selv, mit he _ le Hjer _ te, jeg ± ^ > ^ -^-fr lad Dig :i _ ve »il. 
£ • p p p jB ^ Tav_te.bor.det rendt, den Jon, _ fru, tal. . le Spil . let, men Uh _ s ,r . Sven _ den randt, hun £ É !5 mig selv, mit he _ le Hjer _ te, jeg glad Di ^5 5 gi _ ve vil, hun 

-J- 
3.4. 


htm :£ f/ ptacere. = ^rf i tah _ te, _É han vandt. 

a piacere. , tab _ te, han vandt. 1 ban frf=^SN É N^44H« i i w//^ nar fe. ,a, ""i ni4 

i : _j r [■ — -x &-*- •-lliiH (S) 
m m 1M4N0F0RTE. UDEN KIRSTEN, Opera af J. P. E. HARTMANN. 
N° IX. <WOR o^ DANDS. aS Alleffio nia'wato poco modeiato. *-™- 

hel YtrPt ..li SE ;g FfeJ. -Ø-«* 1 - ^ 


3 PeA. ^ fe«, fe/*. IB J= 

=3 É ^ fe 1 fe?*. ^^j^.y-^1 
^5 pp 


Ptd , fe £ ^ 
Fed. 1. II. SOPRAN li \ Hil væ_re vor Ind _ gang i RiiLder _ sal, vort Mumme. 

J, \ TENOR. Æ . _. * (— r Æ K 

m i i r p p i r p r>r j i r r «>• p: !Vtuinme_ spil! f^ll Hil væ _ re vor m^ ±^z ri r p ? i ^ ^Hil v» _ re vor Ind _ gang i Rid der _ sal, vort Mumrae _ spil ! Hil v<e _ re vor J^'BASSO. # * — * « p tf^-y Æ * y - S 
Sl«!8(f() Kirsten i Joui_frii_ers Tal, men hort hun vil, nlen boii huu vi] 

I Kirsten i .Lim i'iii »>••* Tul «»->« U...* 1...., ..:i - ' .... ■ . !..*:_ '•! 4ii 3 
05 hort hun vil, men bort huu vil i _ mor _ gén. I i k 

Kirsten i Jom_ mi_ers Tal, ' ø ø ø 
1 ^^ — s- men bort hun vil, men bort hun vil i s* mor ± ± ■3ZL gen. I iil ^-^-^ fe fryf ft/^ 

fcy^^a mor _ gen er Hr_gen! Hil væ _ re vor ludgans i Rid _ iler _ sa , vort Mumme _ spil! -s — - 9 S ti £ feg S É « y ■ mor. gen er Sor.gen! Hil væ.re vor Indgang i Rid_der _ sal, vort Mumme _ spil! 
É^ Hil væ_r.- vor I tøgrfii; I Ki<i_<fer J sal.vort MniimV - itøl.liU >æ . i£ vor Indgang i Kiel d& ski, TOrt 


P^=£=*F Hil væ_re vor hidgang i ftid_dfer _ sal, vort Miunme . spil, hil væ _ re wr Indgang i Rid_der_sal, vort -ø — 0. — * £ p I r iE Eg ^ J=F^ffi 7 r r r r^TTp^ * J — * .r 
Sl«8(!») 


■■■IHHKS 

00 "ZuZIT ». 5, 5 £ 1-lg. ng i Rid Jr.sul, -«« M„nm,e s„iU 

-i— ^ ' ' _ - I . ... • • i . m* ^ m ^:il 1 g Mummespil! Hil væ re vor ludgang Rid der.sal, vort Mumme. spil! 

K Piu molo. 
f m wi Fed. fr^ Ped. Pc-d. tf: mé. Skoe og StOvler lystigt knirke, majet ud er hver enG.jæst £ Ped. 3Z i 
f 1 MW - 
NAKKEN. <ll P P P P jj ^P P I P P ^fe^ 2 ^S £ Skoe o« Støvler lystigt knirke, m a_jel ild er hve r en Gjæ sll ¥a m tfirj a: ^ i 
m ^ Wk SSSS9 p^p "T-% M as g f£i P 

PedT#H 3^ ^' k 


BHE ? ^cqUf-^-s- li i i il ' ' i 'M I I hi 'i T Sa _ len her er nu vor Kir_ke, det er som en Æ_sel_fest. Sa.len her er nu vor ? P" fi l P'pP -p- » k > K iva. ,#■'*' Cl: {cgato 'JT ±å± 3-Vj S=i te i ;^J» £ i t- ÆP J3jl t: « 


Sa _ len her er nu vor 

éåÆ i eé 
mHli 8108(9) 6? É 


^ irffczz atzzzactj: ^ S =E^^ *=yz fzS^r 5 Kir _ k*vlet er som en flK _ se] . li-st. ^ BEj^Ep Eg^^^gBi 
^""-Jg. det er som en Æ _ se) 

r*i ****3 ^-a r-+ '4 - — ^ /> ^s i -**- *P 3Ep 1J 
Tempo I 
**/ m:i _.. . . 3t Hil væ_re vor Indgang i Rid der sal, vort Mumme _ w?w E m^ æ ^ i ^ væ_re vor Indgang i Kid _ der _ sal, vort Mumme _ Si s * — —ø m fe j j ' n i fi n ^ 

./y risoluto. 


f ^ é^> **É 


?=^ *£ spil! 
E^ 1 spil! HU væ.re vor Ind _ gang f Rid_der_ sal, vort Mumine _ spil! Hil væ_ re vor Indgang i 

j^^ fe^ J-| • Ji| J f J ^ ^#^E=E^j Hil v«e_ re vor Ind _ gang i Rid_der_ sal, vort Mumme _ spil! Hil r<e _ re vor Indgang 

te 
2l«iH(») ■ I 
* \ fri Jomfrue d'andser paa Til li«) ^Sl hun tM «i HjT'-<« gla-*'-* Sa "S. 

^1 ^^ ^^^^ fri Jonifrue dandser paa Til lie, 
21fi8(9) m 
KTI-K iiif.1 1. SOPKAN 

4' i k i, h 


r^ NARKKN. £^ jpfe^g; hun ftøl_ger sin e gen Vil _ føl-ger sin e _ gen Vil _ lie! Urg _ møens Haar er et laar er et Jæ _ in»r hun fél_ger sin e _ gen Vil _ lie! — ' - ; 
m i i t si 


f?\ s 


* 5£ É ^3 
^p^^Éta ^3E P ^ F^ 9> 5E 
garn Nonnen maa Gar _ net mis i: te! »_. ~*L- •• ii . . ^,. . t* Ro _ sen i Han _ gen, det Skjøn.heds yir# i s?: af 
c il F $v Ro _ sen i £ Han _ gin, det Sk jon _ lieds 


^ i? j) | j- Æ Æ2 »^TfLOt 
=fc* S O £* 
Barn, bley ei til for at læg_ges i Ki :fcz£: ste! f g fr narn, niev ei til for at læg P Pip p g l ^s fe Barn, blev ei til fojr a^ læg _ ges i Ri Z 
ste! 
I OK O) I rTEE 

ETLE. £ jT^n^ i » ' 3SSS253S r,,i. 5a £=£ 
s é s 3t3t 13=± v — * åtdt Fra Klostret til Ki r, ken er IVon _ oens *-*- ETLE iiH-<t I. SOPRAN. 


*- ETLE. -#^- f =? r" 1 f p p- f^ i Gang, \ ' r ^ P v 3T .r 

firf Jomfrue dandser paa Til _ Ile, m P 1 p ' p Z ^^ 


f • 1 ur J^ 1 J>. > J> 7- hun synger sit Hjer _ tes gla_de_ste 

_ I _r7TT fri Jomfrue dandser paa Til _ lie, ^ - l i n r y 1 jw>; 1 r - i i 
ETLE med I. SOPRAN. 


hun féLger sin e _ gen \il _ Hej rn hun M_ger sin e . gen Vil _ lie! 
2h:h(:0 71 ( ^g gfeMfe S Clariiu'tti. £.- a !^_ !*~ +--é -- 
FRU MAL1KJ5J) (tah-,:) huens Musikken aander8ja'K-I,jtf,gi»ae timee Tanker ejennem dette 

viøts.1 i -^, . _^ r>_ i i 
Ped. ^ 

L Allegro assai,j»iocoso. J r 120 

:*^ SVIKKEL. ^^m Jeg IHn Dandser væ _ re vil, vil Du kaa _ 
1 


?h;h (<•> 

r-TSTI 72 '1 rJ-— JUe ^J W^~^ ^ Mat ten kan rum _ me en Ver _ den af 01; PP ■ O 1 m^m m læ _ de! Glæ _ de! 

m te 1 F £ £54£ 1 •Aat _ ten kan rum _ roe en Ver . den af Rlæ _ de! i ^^^^^ 6 ø ø f p=% f =^T^ t 1 JSk&ÆM 
f f Ti l rr ^ ^-^=^=^±£==1^ 

£==*£=! S is^ÉH^^^^Él fe i_£ w 


^EE TTI ££ ai«s'(») 

g* ## i øøø ø \ -ø ø ## \ * * * j f: ^^^m s KA.JT 

0- ^s *-e #— »■ 


-21* ***-* 

S fe^^te^* T PPT PP'rTP 1 ? 1 »o- 

3Ct -Q- 1 Nat _ U-u kan rum_me en \ér _ tlen ai' Glæ_de! ^^^ ^^^p a ^ Nat _ ten kan mim_me en Ver _ den af Glæ_de! 
T13- rrrr 


sh;k(j») NAKKEN 
VISE. Allegro iassai. J-z »2. &m ^ — ^T- saa La_ve han reed sig un _ der 6, der fæ _ sted' han sig 

Sat_te de Bruden paa Bru _ de _ bænk, la _ ste de ei hen _ des 

La _ ve raa _ ber høit paa sin Brud, han ban_ker paa Itø _ ren:,.Hr. \ U> y y £ ljl 3=Y=*^3: ■ )y y _ sb y y v =r=^ f^^^^ ^=¥- i r—r u u poeo ril. a tempo. 

h* ~ . \) i i k ri- 'i Jj>j ] t pW^ V. 1, x y X - ?br i. væn en Mo, „jej; ri_der med!" sag.de Jon i *. Snø.re.lænk „jeg lø.ser deni« sag.de Jon. „»/tø^ *^ • *T^ * * 
3. Jon kom nd!"„see om jeg gjor!" sag.de Jon. - *■ Wvf 1- vt'^hør v Xu 'oTftfju itrfe. ^?a tempo. *7 


Q.ft ^ #• *•#•! ^ sk;n(!») P«l.-& 75 #%^^ ^fe KuLde.re og Sven _ de fulg _ _ te med dem. .. Jeg- H _ der «. før_ te lian Bru _ den tiJ sit Hjem, 

«.Lnk. ke.de der-paaden Dør saa brat, „siig nu Hr. La_ve fra 

Uar.le om Mor.o 0eil) det var Dag, mældtes for Kongen den \w _ • »Jeg 

god INat, jeg l>H _ver 
le Saj;. „Je# vil n<»k 

zfcafc i. med!" 
»I her!" 
«. med!" v 1 * v p pTH^ S ^JE^Eå ,Jeg ri_der med!" 
„J«'g bli.ver her!" 
„Jeg vil nok med!" „Je£ ri _ der med!" 
„Jeg hli _ver her!" 
»Jeg vil nok med!" ^^M i sag_de 
sag_de 
sag_de 

Tempo di Menuetlo. é- ?a. y? 3 -S-g- # f. Jon. 
2. Jon. 

■* ri 3 - ^° n - g i fe£ S 
a I bin_de op Hjel_men af Guld 

SQPR. 
**K z (É ^ og fol _ i?e Hr. Jon! «^E Uv i j 3^ I bin_de op Hjel_men af Guld 

RASS. 
og fol _ ge Hr. Jon! , I 
Z I »!«('{») 


I 
I, bin-de op Ijelmen af Guld f r p r r 

og føl _ ge Hr. Jou. $ m m #-# £2 HH - * Kp- s r bin _ de op Hjelmen af Guld og føl _ ge Hr. Jou 

J AJ>J ... ^ Æ | J r p- p r # s f 1 3 *fei T 

Ped. §^ 9^^f Ped.- ti* 

mm r^=^ s I^SE* # — * B 
«Æ NAKKEN. ^f £2 


rT~lH?= *t SOPR. il binde op Hjelmen af Guld og- ftfl _ ge Hr. 11 ^ r 1 j\j> i J $ Hm qa# 1 . binde op Hjelmen ar. Guld o. fcfc£ jfjPmarc. m s ><a føl _ ae. Hr. 

g >,.j ^ J> EEÉ 


*-* E? B3 ■* — ^1 # — * 
Cr=? 


4-. — *■ ^cz:^=5-=y py * =g 3E^ i £ fc* /TS Allejrro assai. *>z as. X g g Jon. nejpFPP s #-.- *=* ^a /vø<?ø W/lp;/. /Cs -^feM m V. 4. Hr. La _ ve kla_ger for Ron _ gen da: 

/7\ ,Een bar ta _ get min Bnid mig fin t" g S - 1 Jon. 

■)■■ M r * * /Ts i 
y=f 13E 5 V r^ /O 2=£ 
*£#= /T\ F^ V ^ y jt£ ipii 8l«N (sy ^ P,.,i, riLrolhifmiHPT' É P • V j a tempo l >»l >e ' nJ or - ( ''' .!*■'£>•" sag_de Jon. 77 m *ti ,## B y y m as ff^k _?. y : y=y [P 0- W-' ' 0- ' ØL' ■*■' LdL' **■ fgpHf^f 2=5 .fir t~ £ ;£=# f hi * p • p m J /' i i ^ ^hfH^ r ^^i^H 3 ^^ ^^ «^-H^ SS 7^ r K on-gen sag_de til hver især: „ da maa I bryde om lien _ de et Spær.'',, ja, her er jeg"* 


rw — — w — w- 
■ r ( f : *S^- ? 9- j?r 
w=S i ^ tit ^m i 


^ » » p g e ^åå£ *£=g „ja her er jeg.'". ja her er jeg Tempo di ftfemietto.J-rs : *=g : W P$ =? «^É » 3^ * v« :S=fc Jf rn fcrjfcjfc •«. >4> m y d-'y y r p y i y y ^rr-j^-E ^~~5 sag_de Jon. s * y-r ,r fes # n»* z_ m tøf ivntftefS s -* — fr s E *fc 1 hiti-de op Hjelmen af Guld og føl _ ge Hr. Jon! 

SO PR. I bin.de dol. ■it j'J j I iåt -CCL TBN. ^ Py IJ 1 bin_de 
BASS. & -t ^ 1^* ^S ? /• c r 

I, bin _ de op op Hjelmen af Gnid og fél _ ge Hr. Jon! i • I hin m i /«/ i um_ae op njeimen ai unia og røi _ ge nr. don: i • i oui _ o« op 
sés 
mÉ- ± 7 i 


't« 


i R<1. 1 •«► p i ^ ^H^ r 
^Pi-.t ^ i ^^é !MfifH[») 


NNHO 78 *£ sa "P m Hjelmen af Gnid og fol _ «e Hr. Jon. 

fe SVEKk. -s-y- Kiul vi mo_de> i llaudsens Had ! S ±=i »^^ x-* rr^ ø -p-p 

og fol _ ge Hr. Jon r #. HjeLmen af Guld -# — *- ^^ S§- £EE <«-*-*- 3 HjeLmwi af Guld 

J i».J>J og fO r P'P r ; fOl _ ge Hr. Jon. f^ f -£- *- 


tf # ai fjH^ ^* y åi EB 


*- 2 J2 7 £= KIRSTEN 


^ 


NARKEN. r^~ ^ i -*-*- ifc^lJt^ Morgenen skil _ ler os e_vigt ad!_ s | ERK e_vigt ad! V. 5. Den i 
Allegro assai. J-z »«. s P g^g^ pr P l pj^r [^ ywoeø rit. /7> a tempo. 

lig * ^£5? for ste Dyst de til _ sammen reed, Hr. La _ve han faldt til Jor.den ned! „der lig_ger han!" sag_de 
3168(9) *J 79 
^^^^^^3^m^m Bruden ham vented ved Bor _ gvns Led. „I)n blev dog min!" .,J)u blev dog min!" 
u #=*- J ¥- U£ Tempo di Menuetio. é- s-i. Ped. * ^ i S :« : ,/• fct 
„Du blev dog min!" sagxle Jon. & ^ I bin.de op HjeLmen af Guld w &Å 
3= ^^^^^^m bin_de op Hjel_men af Guld ^1 
åj^Æ*^ x x Éå ogføl_ge Hr. Jon! * É fesaa I binde op w ^£ 2 ^SQ ri Sl> j |_uJ3 Hjelmen af Guld og føl _ ge Hr. Jon! 

fe bin_de op Hjelmen cif Guld 3^3 $ J ^Æftfit^ ^jj pr ptt 

og fol _ ge Hr. Jon! :£^ £ ogføl.ge Hr. Jon!, i bin _ . de op r^-r g ?É1 ~ "-> i — - - ~~ ~ Hjelmen af Gnid \ 
^TT ^TT? og fol _ ge Hr. Jon! : FF> W^Mk^å V 


S * £^#. * 


8168 (»; P i r tir fcgilM I HO SVERK 
JMf, r/tøp- p l 'ig^p ^ Jm jrft£^ O giv mig ja!_ ved Dag_gry maa vi skil_les! Du gaaer i Rlo_ster, al _ drig ineer vi sees! _ u m^ i=i ~ # ~Ha =» i PI* Stttt* hé — é — ø- *• •' t* — ø — *- 
«: 1 5 p al i i i h> > rrw> é é å * * *H n tr — *■ r * r KIRSTEN. y ^y^ Mtott^Qty * ^ i jf f r ^ SVERK. ^ y y jeg el. sker Dig saa liøit et Hjer.te kan! ak, skal vi skiLles ad? nei! Du er da 
KIRSTEN. . 4 KIRS r & din! 

SVERK. nei: fe y i r t f f s min! Du vil ei skil _ les ineer fra mi£? iffl 
jff#3 saa sødt det 1 3 m 
* — é- * é é*"*é \ cresc. 5^ P £ «#™. ^ - s — S- i -* — » — •>1KH (») 81 KIKSTEN. 
i ■* I bin_de op HjeLmen af Giil<l, 
£ SVERK *" J J v £ ^^ £=?= s klang! o siig det nok en Gang! saa sødt det klan S f^p'P r ^ J ^ ^ I bin _ de op HjeLmen af Guld, 
1 bin.de op HjeLmen af Guld, 
bin_de op HjeLmen af Guid og føl _ ge Hr. i 1> J i JJ) P - Jtr ES S "g,. ° L sn S ^ det nok eu. Gaiiff! saasodt det frp'r [L^rr^Jl. $% bin_de op HjeLmen af Guld og føl ^ ge Hr m i • m P- ¥E% £ m 
bin.de op HjeLmen af Guld og føl _ ge Hr, ^ S £ ary w^ M i ir j* i 1 
-^— ^- 3Eg E to jyL Hig! X ^ jeg el . sker 1%, j*'g d.sker Dig! S m m 


±S Jon! ^H^ffT^ 1 bin de op HjeLmen af Guld og fol _ ge Hr. Jon! 

mm r?s X A P=W a ^ klang, du el -sker mig? saa sødt de 

,*. I bin _ de op HjeLmen af Guld og føl _ ge Hr 
Jon! 

tf f v r i i B r i i i p._l^ P klan« i Kl mi 

) i) .3- fci Jon! I bin _ de op HjeLmen af Guld og føl _ ge Hi /TN Jon! I bin _ de op HjeLmen af Guld og føl _ ge Hr. Jon! 

fer— 1 
aics (j») Ped. ■ HHHHHH 82 LIDEN KIRSTEN, Opqra af J.P. E. HARTMANN. N'.'X. TERZET med CHOK; VEXELrROMANCE og FINALE i Allegi iirro. J = ns tempo. [utro ni ha to. 

__ KIRSTEN. FRU MAL FRED SVERREL. PIANOFORTE. 
a tempo. FK. M ALF. jt — ; x- i' l .rJ J J iJ- J I J-J-J Recit. *• é- za t Den for - ste Ba n, jeg al _ tid he_der, det Bønnen er for E ur E _ _ der. 
a tempo. «> ;< anima. ø- tn2 

SVKKK. fe ri flu J J- Ji a i m* ^^ Kjær Mo _ _ der, o vi skil _ les ik _ ke, ei li _ den Kir _ sten i teiB ^ D3JS JTT]f7T3 32: £P S nm ^ [ I S «L sosf. £ al tM«N(DM 

m M RfRST. 

Jeg er hans Brud! FR. MALF. Ihi, jegveed,vel _ sig _ _ ne ^4^ M — -M ~.^ — ^^^g 

vil vor Kiiær_lia: _ hed. O Gad! « find ^ .; .„. O Gttd.' o Gud, W^ i i * ^ #=H* E £ & 9fc fe elsker hanfyog Du, jegveed,vel. _ sig ne vil vor Kjær _ lig _ lied 
FR. MALF 'h- m ^^ 3= m SVERK. \i _ %e find! o, min Gud! zm^r&^&r-rm el_sker hende, og du, jegveed,vel _ sig_ ne vil vor Kjær _ Ug - hed. Vel 3b « 1 Utirw^hi W¥ jjl U^Ém. ep g^ 
s n^r^r åSl ^m ir eresc. I SltiN (l<» Kl 

SVERK. il i 1 p i r r bb i Giv li _ den Kireten mig til I. or II . SOPR. ^ , 

1 TNi«t os Æ _ re liar dine Wrn nin . Un - I den kjæite. r^ife 
SMB8 (to) H5 PR.-MALF. SVKKK. Æ=£=$ ^m >-s— -- x. f=£ Brud. Nei! al _ drig,o Gud! (Siv li _ deu d 


=fc ~tnr ^ ^ I Tbgl og Æ_re ba| J »_il« Børn Trin _ an F_ J den kjæ_rt 
KfKS'l. s^ 1 ^ ^ ^ 3 rr rW^ FR.MALF. Jeg er h«J)S Brud! i iESEE^ 3EE jeg er iians drig, nei! o GuH! nei! al _ drigr, nei! 

= ^=^ : åm Brud. Mo _ der! K 5 m & Gud! | , , e e at _ge Gud! fra S f Hyl %_>*Iif-fe m* Du lo. ^^ g I te ham fra Hyt _ tens Straa, ar r r g fra Hvt ^ ; l=? i.^"g fe ^ir^ »=i y *^ 3^S ÉÉÉÉ i #^N ^ E h ff ffif f ff * t£C : gffl^ ^fié H % SVKRK . nei: 5É T : tens :£= tens ^ ^Mfc 
Æs£ gg£ £ =» feiÉlb 
v •2h;h (to) ■&4gØBi 86 

Mo_der! i . 

ff ^ i ||J I J J-JlJ-J-Ll-M: 

Ktr.ia.lhi aan_ded' 4 _ del i hans Hier _ te; Straa, Ihi aan_derf A_del w=+ ££ ^^ Stiaa,Ihi aan_ded' A _ del i hans Hjer_ te; 

*):fy f f ^ c r q r r te nf É i 
fØgsS' £ 

1=1 T 

det S ^det S a tempo. 
'ende! -i Éeeɧ J J'i' i nJ ^ J. ii HVi - e . ste at naae Du og dm Husbond Søu-iieu léer_te 1 3 n^u J J- J^ Bed _ ste at naae I hi og din Husbond Søn_nen lær_te. P^ ^ — # ^t=pp? 5 #- s: # «Z3E 1 -<U rre.se. eS ff W S *,, flrt fr i 35=1 

gBH 2te8 (in) i^HHHBHHWBIHI Pibol, 
m Étalti Jbte ±=zt jeg er hans Brud! jeg er hans f»u^! jeg er liaiis Brud! jeg er hans 

Se K7 

m 
hun er min Bmd! hun er min Brud! o Mo _ der nei! hun er 
mm 
n_ > llpilijlÉg^ip |gp|ililE 

Brud! det vil o&rkan Du ik ké» :»t sln'l w.«. »™. iwi =1 
det \il og kan Du ikke, at skil. les er xor Død. 
maae: Bmd! *> i f'T ' -r- W* r ir'^rff 3J s - m det Ail og kan Du ik_ke, at skil _ les er vor Dod. VI 5 , j . ^j. ; 
■«IBH (lo) 88 aÉF T=£* m Recit. 

FK.MVLF. §E» - s — # # SG=^ 3 ^-: At sk i L les er vor IKmI O Mo_<ler! Han er IMn Bro de?! ±* P^ É 2 ^^ S *É=* £ * At skil _ les er vor Død, det er vor Dod! Moder! blikke er endt hver Angst og IVød! fe r#^ * g^ blikke er endt hver Angst og IVod! m r pr' p ^fi *** ^^ ES l- ^ tømk ww-ø-^w— +~* ni ## S 3: <W ■ ft *t 


#* i*? ###V ## tffe *-— ^^=: P -g-- te t*= ^L 
^ 5 £*- g^=a#£-L=5 J^ Maestoso. / = 112. 


Det er min Synd, min Smerte! Det .#"= 
W 80St. &===; jj^ tv + — # 1^^ F 
^ »wor. zando _. _^^ ^^ Poco piu inoto. Jr 72. ^ ^ fe rt^ *=*? er min Synd, min Smerte! Han ogsaa hvil _ te under det _ teHjer_te. Det er den Synd, som 

f>r .. r r r r 4^ 


ariU 1 — g- B: 


H 3 JVtVTn tfr* ff v * 2 ± g g Æ M> e les-alo. å IE P I« r *=* ;n u?i f^^f 2ies(io) Mi ^ ^ — fr\ ^ — T~£hw§ ^^$ mig tor_ f'uljj_ le, som Læ _ ben dulg _ le! mit 6i e græd et Taa _ re _ hav, °K #f <*£ _fc 
ar^ I Æ # #f gg^ ^ fcftgp 3S f=? i /TN 


S 


¥f é é M^A rrv 

dimrn. V lp pwu *-&*- ^PFF W^ 3 KIHST. SVERK. 
KTLE. - ^f— f r r'P" t i* te r x — ~ x!> r r É¥^É :£= å O bit _ tre Øi., e_blik! o bit _ tre é\ - e_blik! det pp sos/. I te T- Li * — ^ Hvad bar jeg hrtrt! 
|^> sos! m$ w r-v^r bvad bar jeg bort! ak! :X- *: ^te 't*r~~p «M>4whF^ ^^ f Hvad bar Jeg hørt! Inad bar j*'£ bort! ak! m p^S S pp 5^3 ¥ Inad nar jeg 


hvad har jeg - d J ^ ^ zffr ^=? ZjC 33C *-*—-*»- 3 jipsosL 

fcfc-Æ- />/> *©*/. smorz. & b* 3^ W >5 *S==tø ^ 

i F 

S >* ^ ** — - w b.J 70 * før 4® $g B 9~ VZ Yz: m \>v tø — r4 >5T % -p — 0- hf & W 3F 2108 («>) 90 ■"M-- Andante maestoso, é- 5«. p^EE^fE^ Bed _ ste, som af Gik' 
2 m hørt! 5 £ tfe£ x 1 11 hørt! =£: S * 9 . 
vort Hjer #- 
hit *F bit m ^5 £ te fik, ^Iji J> £* tre Øi _ e_blik! £3 S £ tre Øi e_blik! fc Jl J> J^ ^ er her en Gift, som I 
KIRST. " FR..MALF. 

<7 placere. 2168(10) Dl Andantino, é'z. ion. ^i^-> ^F r > ^ ;, i T^^y r^fe^ ^^grn^r^ i styr_ke l)[<r ) je.tr |)li_\eral _drig glad! 
£=5=^ * o^ Ihi, min Sø _ sier, vi maa sku_l« s 3E£ S £= al _ _ ' drur sdad! \ 9 w 


fs=i Hf V 

I ^ al _ ring glad! 
KIRST. »> J -X£ 3: jg vr adl £ fe FR. MALK. p uyjy^^ se s^ ^ plt ffø ^ J ^ 3 » Men Bro_d«r tør jo nok paa Sø _ ster tæn_ke! '. 8 bliv, I Hi som mig e_ne Trøst kan B^ 1 i ^ K 


Skil les ad! w S=s=± E^E §S3E3 ^ _ I«-s ad! Stat wrzrvnrz 
SE > * 


4 «>;< amma. P 


P»-.t. 


r 21 8K (tO) <>v I fa^ ETLE SE W3£ j3 skjæn _ ke| Hun gaaer i Klo - ster, han i Ver _ den fe Ali In_gen,Ingendenii Hjertet trø _ ster, 


I Ak In_gen, tigen <leni i Hjertet trø _ ster, 
smorz. FK.MALF a tempo. 


ro _ der har tro_lo_ vet sig nied Srt f 

ster! 5 Ohliv, o bliv, forbarm Digy Gud! 

Recit. ^3 SI Bro _ der har tro _ lo _ vet sig med Sø ster! ^ P' P p pitJVf^ /*» P 5 ^ æ SÉåfeg 
t^^p éS 


g Tv,rV fc I fe§§ : ^y — ¥■ I y y 

k' a tempo. 

# S S 


f^ 

2I6S (Urt i 93 VEXEL-ROMANCE med CHOR. 
Allegretto, é - los. 3f ^s 1 
SVERK . fr-*™^^ ȃ smor'-s. ? ^m 


FR. MALF. ^3^ S 
^fr Kjær Mo_der siig mig da, hvor. dan jeg li _den Kir _ sten glem _me kan? Beed Hjort og Hind, sot S 


S BP f # — * feBg ? % ¥=? *=.?- 7 W^^f- miorz. — ^ ! w ' l—¥»m ^EEEEÉ jr 3 is 5 ? 5H; ;;£ MS. - snujrzan _ //o SVERK. T g p J'. (j p J)| %J1 p | ^V^f ^- p | pfp J J' tes ^ 
Ridderspil, da tiden Kir_ sten glem_mes vil! For Hjort ogHiud og RkLderspil ei liden Kir_sten glemmesvil! jeg ]>U J' r-, J'" sé glemmer ei min Sjæls Attraa! Far .vel! farvel!« skilles maae. Hver Fugl, som flyver un_derØ, dig hiLser fra Din 

SVEliK. \ =teE 
■ ■ ^pJ frf ffl- 9' ^rU' 1 '^ ±± Kæ _ Ste_mø! Saa li _ den F\igl er der ei til, (fon jo liiiBpiffplif 

GjeuJiiUen brin_gevil. \ Lun _ den vTi sfim_<fc med ~fl6~ s: feb^JUUd Lim _den vil stan.de med H^iÆi 


jsjS p^p .f M r y r n *=¥=3 5 i s r Stan (in) T r» ^ m * s* s i £ 
^ r £ * * £ b I ■Vi 
fesgf^ N^ rF=^ Fru - e! ^ ^ ^ ^^^^^^P de skal ei skil _ les ad! U>f _ Sat bry _ der, en stør_ re Higt, en 
P V ^l^s *r piu ritcnuto. #= 100. /^ 3- J' J J | J J f- j , | r .L fc=li ds* i zffi: - * X X - 
hel lig Kraft mig by- -der. Han er min Søn, mig- _ blev ban gi - - vet! ved PPfés-a/o. b^- m &— *% dtft /O. < l X ■ ;^===^ Pli! * i -» 

-bf© 5@^ Ped. :^^ » r £=d* *^E s^=^ É Æs ■y-* - ^ 2l«8 (ni) HH -.•<*!=* -<t <>:> erese. e accele _ rondo 

13 — : assm. &IAAA J i j r ^ ^fr-^J-f^ SOPK \ N. Af Éé^fe^ det _ te Hjerte har han aandei Livet, min Søn! min Søn! JF ' talj 
£> i TENOR. Æ 1Z. rr p 

mil Hjei-.te 1 
3s^=å *rø=w^wiPP -&- dht ril. e gmorz. s f^3§ ^ >Ji dirn. bæ ^ ver! n\ F 65 ^ talL ES bæ •f- r/s «?/». n^ ver! f^Sf tal! 
r?V. e amorz. con fiiom. EC 6^ 

b* « — r* i « ?dEI S fc£ §S ^: Pt-<l g £& r^: INGEBORG (tal.r:) 

Det Barn, som Eders Husbond bragte mig, 
v J ^*^ Kr dødt, saa sandt, som lier jeg staaer. 

Ja dødt! 
I turde det ei vide og han bød mig 
At sige dengang, at mit Barn var Eders. 
Jeg vilde ikke; _ 

Ml i^ d'im. :sc S— ns «L ^ <T\ X mf" saasnail jeg saae, hvor bleg og svag I var, hvor inderligt I kyssed Barnet, gned og sin ilte, ja, da bl« jeg blød,ogsyntes det 

U—A, — , , — ^ , : r— : /TN '¥ $ & pp eoUa parlante. t ns ^ W- \&- \ -s- — - n\ var Bet ! jeg kunde ikke nænne at fortælle —mit Barn er det! men Bit har vi begravet der under Hyldebuskene ved Muren éø. 

__ . ns ' ns '•"- ^ 
4* H> Æl 'iltiH (10) HHHK 

■■■■■■» iMi fc£ Moderate ass assai. J'= NO. FK. MALK. smoi-i. sm ^m^^m r> Som Eng - les Trøst det klang! som Eng -les Trøst! \ tå 
å #^4=rhp pj^ -IVAt gmorz. I4I=JUé (^^^^^^^ iÉÉ=£3=i é ♦ ^^ p«a i åHH^'*é^ mm r:- gmorz 


^ *J- 
SVERK. XJ £ É c* & ^ SI c 
JTnW Mo_der, an _ den Ganglhi sUjamUei-Sonnen Li - - vet. m^måm ^nr ni 'i; 

Guds Sol _ skin blev os gi _ vet! VISE. i 

Poco meno vivace. ^ = 100. 

NARREN. rtf. &f-P-M J ^mm Munken ha« reed sig un_der é, fæsted'somNonne den 

^S 
^ -y~w ^ s^Sæ r/Y. ^ S V-^ MHe g !M«iN (lO) ■ S)7 
— . a tempo, con fuoco ^XL I i, J>^=y^f^= s3 væ_ neste Mo. „Jeg rLder med.'" sag_de Jou! % 1 j rf- 7 N E g i r^ LJ=r - kaj" M..n TT p «i- ^ *^=S= 
før_ ste Dyst, de til .sammen reed, Mimken faldt brat til Jor _ den nedtonnen blev min!" r 3*É BfN* 
fe^ ?P^ £ * » „ Nonnen blev 

m~ r - *^- 
i: - Tempo di iVEcnuetto. J = 66. S VvA.. SVT. 3t ibfc an* SE i ^T? 5 „Nonnen blev min!" sag_de Jon. la, la, lå, la, la, la, la, ^^ PP X . y 1 v y >r hy y 


b^ S ^ ^ ^ ;SE r *> s * f- w ^3 te rø ^^Pl =z= * p & 
sjllg* i fe 65 " J * * 1 I yp i" ry | | ^ ^ | y y iJ.yVW ==k 

., ,a ' Yiføl.geHr. Jon! ^ Vi binde op Hje] #p Hjelmen af 
Vi bin_de op Hjelmen af Guld og føl _ge Hr. Jon! VI , bin_de oi Vi bi n _de op Hjelmen af Guld. ojj føl _ ge Hr. Jon! :i vi mn_ae HMmen af Guld ^ i Hjelmen af Gnid 
5M«8(Io) <ls do/i j^. • 

9J „ . • ... .» »_.t \n i.:.wi.. m Guld og fol _ ge Hr. Jon \M^^^^^\-^\ Vi hinde op 

p do/. p r $~$ ' r 

og fol _ ge Hr. Jon! fc»- rx r , i n Hl £ I f og fOl _ ge Hr. Jon! m^å^m L Ep åil 2E5 ^i Hjelmen af Guld og fol _ ge Hr. Jon. 

BåM i bin-de op Hjelmen åT Guld og fol _ ge Hr. Jon. I Vi bi n_de op Hj 

p dal. Æ_ ^^=1^^^ ^^ Vi bin.de op H jel men af Guld 

P og fol _ ge Hr. Jon. FTM ^""PTT^ p ^^^1 
* '*• ./r te 5 P I P yf mmm m Jon vi biu_de op Hjel_men af Guld og fol- ge Hr. Jon. 

kluk mtmtmå n ?o: i 
Jon, vi bin_de op HjeLmen af Guld og fol _ ge Hr. Jon. J £ yf- p'plp'f ^g £ Jon, vi bin_de op Hjel_men af Guld og fol - ge Hr. Jon. 

f . f - M > . £ ^ m ^ ^ 
SJ1N6 (lO) . - - ..*i».-'-«f INDLEDNING og ROMANCE 

for 
TENOR BARYTON med PI ANO. 

Poco lento, sostenuto, m. m. J = <?2. \h l : I. P. R. Hartmann 184«. * W p -<9^ #. i J. ^^ *^A£^ - 4 É 


t I ] ■ J- 

5 * * - ^r x ! ~ TTTTW' r r * ' ~, ! -i—f? *=f^ zrzzp 4 P 
SVERREL (frit i Foredraget.) rt I J J ■ I * i' ^ ^tf^^TT^TfT^p ^ Ja, jeg er hjemme, M LA gast. <9— HP 1 W i mit kjæ _ re Danmark, hos dem, jeg el _ sker, og som m r 351 *=^ i g:~rr^ X5 P^f 1 ;i tw. * J -^ Ji ll ,1 - i Tempo. con anima. £ gzzlr j« zar ^FHrF^j -©- el _ ske mig-, Alt er saa nyt, og dog saa dei _ ligt gammelt, alt, som jeg ? gg å åé |=i l -o- ^ -CV S 
3H S. f -=£ 33: 3ffi gg==r #^ ^3t f / 


I 

I •it«M 100 $mor%. -i pppIpÉÉl -o-*- i ', Hrlf t f. S ^f 1*1' <1 » ^^ 5 »jerote det »er 1 mit Bryst, «lt, "m Jeg 

»i* ik .- — -j ^j .,,. & — fej: mus ^ 


ii Fed. , =j f* r*»- -e- ÆJ gjemte det her i mit Bryst 

9 


Fed *morz. <v r^r iP^ fTfT 

Iftrf. , -&- r s. 
Recit. 


/T\ _ f É=* w 351 ÉE^EÉEÉZE ■&T kun li - den Kirsten er en skjøn For _ vand _ Ung. 


'^^^É 2IKH 101 ROMANCE. Poco Andante, m-jh. J_ 60. y « - j * ± =^ __z*: ^ E g ^ 
1 Langt, langt fra Hjem _ mets Kyst, paa een fcom_me Oaug, ^m i Wrf~i 5 FHHg -€V- ~^m 
tf^t*. iårné l Fed. wm *å£$ 
^ ^\ j»J'iJ n , ,nu. _i_g ©- blev sol _ he.-lyst mit Bryst ved en Barn _ _ doms Sang. ' M' i t }IP* Strax E ted.segue. r—r ø^- ^ — ,. .A S f ^F5 Hf ' tf ^g J^U ^ g#^fi Wm m 


^ ^W f^^-f f'^J g p | p =_1 Z2 ppp i r er? 

ul_Ie_de od _. _me rin-dringensKnop som Ro _ _ se brod frem, hvert Blad rul.le -de op^_ jpi frSJTl y^ m4-A Ål *L 
^m ÉBÉS? P i p— tpDu j^p i rH ' j^' i ^ <d^ 3B Barn . doms Hjem, hvert et Blad rul_le.de op med mit Barn _ doms Hjem TP É 


top £- g]] / 3 fc-_r_ se _s *t«8 * P El P * flflrff ^ ' g- a. g^=^ p^.^ 

^ i r-- ii s i lo* ^ r i ' æm 

Der var frisk paa min JØ, hvor Sko ^=^ 
*t=3 uin den f 


Fed. Fed TT^ BgDg: H^ f^ »a 49- fcs * H^ — p - l f ^^ £ ^4 p <5^- p 6^ =P ro _ li _ ge Sø med Sva _ _ ner _ _ ne paa, dJH i i ^=EJ der var frisk #-♦ S 
* paa mm i P=¥f *=* mm 


3 rflft ^ f £ f Si r — ^ smorz jØ, hvor Sko _ _ _ ve _ ne laae, om den ro_li _ ge Se, langt. 4=k 
i 
i « i *l- tzs: tP SÉ -en f /?©//« par te ^ ae -isn R ^— j-IT 3EÉ iE^ i É # # 351 r r=^ a tempo. r7 p r n ^ i rj 3 ^ < w * langt fra Hjem _ mets Kyst, paa een _ somme Gang, paa een _ _ som _ me ^ gi § 
i ^§ ^ ir , k m F^p* © mm 

i mmm |É S rn^m + — * f- f 21«8 103 Gang £ P rHiia Pig £i=l fc a i blev sol _ be -lyst mit Bryst med en Barn _ ÉP jg Wm 1 cLLfcILr doms Sang-, en i æ* mm m azza: Ped. 
m j i j é aJ- «J>j l=S *ppi*f ppgM J - ø j ff* =# ? Barn _ doms Sang, paa eensom Gang blevsolbe _ lyst mit Bryst ved en Barn doms i^P iiiS J^ Æ éé ^ fifeiwj' 


t 2Crø 7 T ^Ff=^ SS SS : ? rJ d j -é — é- r^ r r fS 
rit. iEEk i w£ n-r ir m Barndoms Sang, en Barn _ doms Sang. 

a tempo. 

U fa. 
Stl«8 &£» »MKfiCfttf DBB^BDi 
■ ^^H §»§111« 
af t. *. J&*& *> SSl Jlb ^tarS^f^aCa^Jv- Op. 6. Deux Rondeaux brill. et non difflciles, 

Nr. 1 1 Kr. 50 Øre 
— . 2 1 ■ 35 • Op. 44. Liden Kirsten. do. 

Op. 16. Korsarerne 
do. Duet. 
do. 

do. 
do. Op. 7. Pantaisie 2 

Op. 12. Ravnen. Trylleopera af H. C. Andersen. 12 

do. Ouverture å 4/m 2 

do. Dands af Anden Aet » 

do. Marsch • 

do. Vise: Morlille sidder med Bril- 
ler paa • 

Bort fra Byens snevre Muur . . ■ 

Ouverture 1 

(Mus. Anth. I. 8) ....... . 1 

Recitativ og Kavatine. O hjælp 

mig Himmel • 

Drikkevise med Kor: Den er stærk 1 

Duet: O I maa skamme Jer • 

Op. 19. Kantate til Efterslægtsselskabets Jubelfest. 2 
Op. 27. Kantate i Anledning af Studenterforenin- 
ningens Sorgefest over Frederik VI, af 

H. C. Andersen 2 

Op. 30. Syvsoverdag af J. L. Heiberg. 

Romance: Konning Volmar drager I t 

Kor af Dronningens Jomfruer: Nuer det svalt/ 
do. Jægerkor: Snart er Natten svunden. For 

een Stemme med Piano ■ 

Op. 32. Maurerpigen. Tragedie af H.C.Ander- 
sen. Sarabande. Spansk Dands ■ 

Op. 33. Undine. Romantisk Eventyr. To Marscher • 
do. Sange: O vær mig du Fiskerpige huld.l 

Arme Fisker, hvorfor græder!- • 

du. (Ny rev. Udgave) j 

Op. 44. Liden Kirsten, romantisk Opera af 

H.C.Andersen 7 

do. Uddrag. For Piano 2/m 2 

do. Ouverture do. å 2/m 1 

do. do. Arr. for Piano 4/m af Axel 

Liebmann 2 

do. Festmusik. Arr. for Piano 4/m af Axel 

Liebmann 2 

do. — heraf: I Borggaarden 1 

do. 1 Riddersalen 1 

do. Nr. 1. Duettino: I Klostret 1 

do. Nr. 2. Dands, Vise og Kor: Den 

Spillemand • 

do. Nr. 3. Romance: For Herrens Altar • 70 
75 
60 

75 
50 

35 24 

75 50 
35 

70 
50 

75 

50 
50 70 
25 
75 
25 

50 

50 Op. 45. do. Nr. 4. Kvartet med Kor: God Aften 1 Kr. 
do. Nr. 5. Rondo : I Klostret liden 

Kirsten • • 

do. Nr. 6. Kvintet, Kav. og Kor: Kan 

der større 2 

do. Nr. 7. Arioso : Ja jeg er hjemme . • 

do. Nr. 7 bis Arioso: Ja jeg er hjemme . • 

do. Nr. 8. Vexelsang : Hor Ungersvend • 

do. Nr. 9. Ror og Dands : Hil være . . 2 
do. Nr. 10. Terzet med Kor, Vexelsang 

og Finale 2 

Sex Sange af B. S. Ingemann 2 Øre Op. 50. Op. 53. 
Op. 55. 

Op. 63. do. Nr. 1. Den gamle Eg 

do. Nr. 2. Sommernatsblink 

do. Nr. 3. Auspicier 

do. Nr. 4. Nokken 

do. Nr. 5. Bornenes Sang til Storken. 

do. Nr. 6. I Skoven ved Seen 

Sex Karakteerstykker, komp. som 
Studier for Piano, med indledende Smaa- 

vers af H. C. Andersen Hefte 1 

- — — . 2 

Etudes instructives 

No vellotto i sex Smaastykker for Piano, 
satte i Text af H. C. Andersen ....... 

Efteraarsjagt. Koncert-Ouverture. Arr. 
for Piano, 4/m., af Axel Liebmann ... 

Et Folkesagn. Bolero 

Fantasiens 0. Ballet. Udvalgte Dandse 

Gallopade 

Juul, Paaske, Pintse af J. Chr. Gerson. 3 

Sange for 2 Stemmer med Piano 

do. Særskilte å 

Landlig Kjærlighed. Naar Klokken lyder... 
Studentersang (Flerst. Mandss. Hefte 22) ... 
Studenternes Sang ved Thorvaldsens 

Bisættelse for 4 Mandsstemmer 

Den 20. Januar 1848 

Sørgemarsch ved Christian VILTs Bisæt- 
telse 

Sørgemarsch vedThorvaldsens Bisættelse 
Sørgemarsch ved Thorvaldsens Bisæt- 
telse, for Orgel, Kornet, 3 Basuner og Gongon. 

Partitur 

Tre Klaverstykker 

Nr. 1. Svensk Hjemve. Sommeren 1848 .... 

Nr. 2. Capriccio 

Nr. 3. Andantino 75 75 
75 
75 
50 

50 

50 
50 
50 
35 
35 
50 45 

75 

75 
35 75 50 
50 50 
30 
50 
50 
50 
Ssftw KJØBENHAVN. STOCKHOLM: 
Abr. Hirsch. ©e ©. L@>§©8 ©@g» @g dU)8? 
(F. Borehorst). LEIPZIG: 

C. F. Leede. •SES ..-'■■; 


I 


I#